IBV / Vzdelávanie / Rozvoj sociálny... / Ako využívať emocionálnu inteligenciu v praxi  

Ako využívať emocionálnu inteligenciu v praxi

Účastníci

Všetci zamestnanci bánk a pobočiek zahraničných bánk, poisťovní a firiem, ktorí sú denne postavení pred otázku, ako využívať emocionálnu inteligenciu pri  riešení  konfliktných a stresových situácií v praxi, využívať efektívne metódy a techniky a profesionálne pristupovaťku spolupracovníkom.    

Cieľ

Cieľom seminára je okrem definície pojmov, naučiť účastníkov,  v čom spočíva podstata a význam emocionálnej inteligencie, ako využívať kreativitu a intuíciu v praxi, ako riadiť a zvládať konflikty s pomocou využitia Emocionálnej inteligencie.    

Obsah seminára

Emocionálna inteligencia

                                               *  Definícia, význam pre prax a život človeka.

                                                *  Aké mám EQ? (práca s dotazníkom)

                                                *  Ako zaobchádzame s vlastnými pocitmi a s pocitmi iných?

                                                *  Porozumenie pocitom druhých - inteligentná cesta k prevencii konfliktov.

                                                *  Intuícia a jej využitie v praxi.

 

Emocionálna inteligencia - využitie v praxi

                                                *  Ako využívame svoju empatiu?

                                                *  Čo robiť s intuíciou a ako ju správne využívať?

                                                *  Ako zvyšovať svoje EQ? (nácvik a ukážky metód)

 

Tréningové metódy:             

  • teoretické uvedenie jednotlivých tém,
  • praktické cvičenia,
  • riešenie problémov,
  • dotazníkové metódy,
  • práca v skupine a diskusia, praktický nácvik techník.

Harmonogram

prezentácia: 8.45 -9.00 hod.

Vyučovanie: 9.00 -16.00 hod.

Lektori

MUDr. Sylvia Bzdúchová,medzinárodne certifikovaná trénerka,konzultantka a hodnotiteľka, Chief Executive CUP  Systems, s.r.o./Consulting Services.

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

145 € bez DPH
174 € s DPH

Variabilný symbol

1457

Aktuálne termíny

01. 06. 2017 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail