IBV / Vzdelávanie / Rozvoj sociálny... / Ako skončiť s prokrastináciou?  

Ako skončiť s prokrastináciou?

Účastníci

Seminár je určený všetkým pracovníkom finančného sektora, ktorí sú zavalení množstvom úloh. Mnohí majú problém s prioritami a stále častejšie veci odkladajú. Nevedia sa poslúchnuť, ale  majú pocit, že ich potenciál nie je plne využitý v práci.

Cieľ

Informovať účastníkov o praktických metódach a nástrojoch v boji s nepriateľom dnešnej doby – prokrastináciou. Metódy sú založené na najnovších vedeckých štúdiách a sú ľahko uplatniteľné v praxi. Na základe ich osvojenia sa účastníci naučia ako dlhodobo robiť dvakrát viac práce bez toho, aby boli večer unavenejší. Účastníci sa dozvedia, prečo tradičné metódy plánovania vždy nefungujú a zoznámia sa s efektívnou alternatívou TODO listom. Naučia sa, ako správne obnovovať vlastný mentálny zdroj a tak stihnúť spraviť počas dňa viac, správne si určovať priority a zotrvať dlhodobo spokojný vďaka stavu prúdenia tzv. flow state. 

Obsah seminára

 • ŸEfektivita I
  • stavba ľudského mozgu a jeho fungovanie
  • schopnosť sebaregulácie
  • tréning práce s vôľou
  • obnovovanie a regenerácia kognitívneho zdroja a jeho vplyv na našu efektivitu
 • ŸEfektivita II
  • pozitívne pracovné návyky
  • odstránenie zlozvykov
  • everyday challenge
  • metóda kaizen
  • metóda buzer-lístku
  • mikronávyk hrdinstva
  • dopamín a jeho vplyv na našu efektivitu
 • ŸProduktivita I
  • hodnota času
  • rozhodovacia paralýza a jej znižovanie
  • emočná averzia z prekážok vs. racionálne chcenie
  • znižovanie emočnej averzie
  • teória jednoduchosti do praxe
 • Produktivita II
  • time–management
  • efektívne plánovanie
  • zvyšovanie sústredenia
  • systém TODO
  • systém TODO All in one
  • tvorba akčného plánu

Seminár má interaktívny charakter a jeho súčasťou je individuálna práca účastníkov.

Harmonogram

prezentácia:                     8.45 h – 9.00 h
otvorenie seminára:         9.00 h
vyučovanie:                     9.00 h – 16.00 h

Lektori

Dušan Matuška, konzultant firmy GrowJob, ČR

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

173.17 € bez DPH
207.8 € s DPH

Variabilný symbol

1004

Aktuálne termíny

27. 02. 2015 (Pozvánka)

Garant

PhDr. Mária Fedorová, PhD.
tel.: 02/48246 534
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2015

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail