Adaptácia nových pracovníkov v predajnom procese

Adaptácia nových pracovníkov v predajnom procese

Ciele

Účastníci získajú zručnosti pre úspešnú adaptáciu nového pracovníka v obchodnej službe a zníženie fluktuácie. 

Účastníci

Vedúci obchodných tímov, ktorí zodpovedajú za úspešnú adaptáciu nového zamestnanca v predajnom tíme. 

Obsah seminára

  • Motivácia „nováčika“ pri nástupe
  • Vytvorenie adaptačného plánu
  • Zisťovanie osobných cieľov
  • Analýza činnosti a zisťovanie kritických miest
  • Vedenie „nováčika“ v teréne
  • Tréning „nováčika“ a vytváranie tréningových plánov
  • Koučing „nováčika“
  • Vedenie rozvojovej zložky pracovníka

Lektori

skúsený lektor, špecialista v danej problematike 

Garant

Mgr. Tatiana Stráňavská
 02/57873532