IBV / Vzdelávanie / Príprava lektorov / Lektorské zručnosti II.  

Lektorské zručnosti II.

Účastníci

Lektori - zamestnanci bánk a iných finančných aj nefinančných inštitúcií, ktorí vykonávajú lektorskú činnosť v rámci vnútrobankového (vnútrofiremného) a externého vzdelávania, lektori, ktorí pôsobia ako konzultanti v dištančnom vzdelávaní, bankoví špecialisti, ktorých súčasťou pracovných úloh sú prezentácie pred publikom a zamestnanci bánk, ktorí plánujú vykonávať lektorskú činnosť a chcú sa na ňu pripraviť, absolventi Lektorských zručností I

Cieľ

Cieľom kurzu je rozvinúť vedomosti a zdokonaliť lektorské a konzultačné schopnosti účastníkov, posilniť ich sebadôveru pri vystupovaní v pozícii lektora, resp. konzultanta. Účastníci sa naučia pripraviť vlastné lektorské vystúpenie na požadovanej profesionálnej úrovni, zvoliť k prednášanému obsahu správne vyučovacie metódy, vypracovať učebné pomôcky a efektívne využiť didaktickú techniku. 

Obsah seminára

 • metódy vzdelávania využívané mimo práce
  • metóda klasickej prednášky
  • diskusné metódy
  • inscenačné metódy
  • seminár
  • simulácia
  • videoprezentácia
  • vestibule training
 • moderačné techniky a vedenie rozhovoru
 • formulácia otázok a úloh
 • zvládanie náročných situácií v práci lektora
  • tréma
  • práca s problémovými účastníkmi
  • mĺkve, resp. rušivé publikum
  • neštandardné podmienky...
 • zásady tvorby a efektívneho využitia vizuálnych pomôcok v rámci vyučovacej jednotky
  • vizualizácia a správny výber média pre prezentáciu
  • práca s priesvitkami, zásady tvorby priesvitiek
  • možnosti grafickej úpravy
 • audiovizuálne médiá vo vzdelávaní dospelých
  • zásady efektívneho využívania didaktickej techniky
  • práca so spätným projektorom
  • práca s flipchartom
  • možnosti prípravy na osobnom počítači
  • dataprojektor
  • vizualizér
 • aktívny tréning
  • ukážka prípravy konkrétneho lektorského vystúpenia
  • analýza videozáznamu
  • využitie didaktických pomôcok a didaktickej techniky
  • spätná väzba

Individuálna práca II

 • príprava učebnej osnovy a učebného plánu - pokračovanie
  • rozpracovanie učebných postupov
  • príprava na nadviazanie kontaktu s publikom a metódy aktivizácie účastníkov
  • výber a vypracovanie učebných pomôcok
  • výber didaktickej techniky a audiovizuálnych médií

Lektori

Dĺžka trvania

2 dni (od 9:00 do 16:00 hod.) 

Garant

PhDr. Mária Fedorová, PhD.
tel.: 02/48246 534
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail