IBV / Vzdelávanie / Príprava lektorov / LEKTOR - Akreditovaný program MŠVVaŠ SR  

LEKTOR - Akreditovaný program MŠVVaŠ SR

http://isdv.iedu.sk/CourseDetail.aspx?moduleId=35032

Účastníci

Osoby pôsobiace, alebo osoby so záujmom získať lektorské zručnosti a pôsobiť, ako lektor v oblasti vzdelávania dospelých.

Cieľ

Absolvent vzdelávacieho programu ovláda teoretické základy vzdelávania dospelých a lektorské zručnosti. Je schopný samostatne si pripraviť a uskutočniť lektorské vystúpenie.

Obsah seminára

 • Teoretické základy vzdelávania a učenia sa  dospelých.
 • Osobnostný a  kompetenčný profil lektora v oblasti vzdelávania dospelých.
 • Špecifiká učenia sa dospelých. Motivácia a bariéry vo vzdelávaní dospelých.
 • Identifikácia  a analýza vzdelávacích potrieb, stanovenie cieľov.
 • Vymedzenie obsahu vzdelávania.
 • Problematika metód a foriem vzdelávania.
 • Diagnostika a hodnotenie vo vzdelávaní dospelých.
 • Komunikácia vo vzdelávaní dospelých.
 • Moderné technológie vo vzdelávaní dospelých.
 • Postupy a zásady tvorby učebných pomôcok  a študijných materiálov.

Harmonogram

Termíny stretnutí:

16. - 19. január 2018

31. január 2018

8. február 2018

Rozsah:

 • prezentácia 8.15 -8.30 h.
 • vyučovanie: 8.30 -17.00 h.

Lektori

doc. Ing. Peter SZOVICS, PhD.  –garant

PhDr. Branislav FRK, PhD.

PhDr. Katarina MIKLOŠOVÁ

Mgr. Ivana MIKLOVIČ, PhD.

PhDr. Marián ŠTERMENSKÝ, PhD.

Dĺžka trvania

100 hodín (54 hodín prezenčne a 46 hodín dištačne)

Cena

249.17 € bez DPH
299 € s DPH

Variabilný symbol

1511

Aktuálne termíny

16.01. - 08. 02. 2018 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail