IBV / Vzdelávanie / Poisťovníctvo / Neživotné poistenie - workshop  

Neživotné poistenie - workshop

Účastníci

 • Ÿ  podriadení finanční agenti
 • Ÿ  samostatní finanční agenti a finanční poradcovia,
 • Ÿ  konatelia finančných spoločností
 • Ÿ  zamestnanci, lízingových spoločností, nebankových spoločností a ďalších finančných inštitúcií, ktorí prichádzajú do styku s klientom, odporúčajú a uzatvárajú poistné obchody

Cieľ

Cieľom vzdelávania v oblasti neživotného poistenia je pochopiť samotné fungovanie produktov poistenia vozidiel( PZP, HP, GAP) a poistenia bývania. Naučiť sa dôležité parametre, ktoré je nevyhnutné všímať si v prípade výberu vhodného produktu pre klienta. Zároveň zdokonaliť terminológiu v danej oblasti poistenia, a zvýšiť tým svoj odborný prejav pri predkladaní a komunikácii návrhu klientovi.

Absolvent získa certifikát o absolvovaní workshopu neživotného poistenia.

Obsah seminára

1. časť - Neživotné poistenie - auto poistenie: Povinné zmluvné poistenie, Havarijné poistenie, Poistenie finančnej straty (GAP)

 • terminológia danej oblasti poistenia;
 • charakteristika jednotlivých produktov;
 • zákonné lehoty súvisiace so vznikom a zánikom poistných zmlúv ( oblasť poistenia vozidiel) ;
 • hlavné riziká poistením kryté;
 • riziká, ktoré je možné doplnkovo dojednať a ich charakteristiky;
 • stanovovanie poistnej sumy, resp. ceny vozidla- v prípade Havarijného a poistenia finančnej straty;
 • diskusia, otázky- praktické rady súvisiace s poistením vozidiel.

2. časť - Neživotné poistenie - poistenie bývania: Poistenie nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti

 • terminológia danej oblasti poistenia;
 • charakteristika jednotlivých produktov;
 • zákonné lehoty súvisiace so vznikom a zánikom poistných zmlúv( oblasť poistenia bývania);
 • predmet poistenia – zásadné rozdielnosti v existujúcich produktoch poistenia bývania;
 • hlavné riziká poistením kryté a ich rozsah;
 • riziká, ktoré je možné doplnkovo dojednať a ich charakteristiky;
 • diskusia, otázky- praktické rady súvisiace s poistením bývania.

Lektori

Ing. Eva Stoklásová, od roku 2010 pôsobí ako odborná konzultantka a lektor pre finančno- sprostredkovateľské spoločnosti pre oblasť životného a neživotného poistenia. Popri tejto činnosti sa dlhodobo zaoberá prípravami analýz poistenia pre rôzne subjekty trhu poistenia.

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

89.8 € bez DPH
107.76 € s DPH

Variabilný symbol

1486

Aktuálne termíny

13. 06. 2017 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail