IBV / Vzdelávanie / Poisťovníctvo / Nákladový kontroling pre poisťovne metódou Activity – Based Costing  

Nákladový kontroling pre poisťovne metódou Activity – Based Costing

Účastníci

Cyklus seminárov je určený vedúcim pracovníkom a zamestnancom poisťovní, ktorí pracujú na útvaroch plánovania, kontrolingu, manažérskeho reportingu a riadenia nákladov, ako aj špecialistom, ktorý sa venujú rozpočítaniu nepriamych nákladov, vyhodnocovaniu efektivity poisťovacích procesov, produktov a zákazníkov. 

Cieľ

Seminár sa venuje problematike kalkulácie nákladovosti zákazníkov a produktov pomocou metódy Activity-Based Costing. Cieľom seminára je vysvetliť princípy rôznych prístupov v rámci tejto metodiky pomocou jednoduchých príkladov a zabezpečiť účastníkom schopnosť využívať ich v praxi. 

Obsah seminára

  • podstata a prínosy procesného prístupu pri vyhodnocovaní nákladov metódou Activity-Based Costing (ABC)
  • predpoklady ABC
  • nákladový tok a prístupy k tvorbe alokácií
  • metodika tvorby nákladových driverov
  • výstupy ABC – reporting, viacdimenzionálna analýza, resource contribution, analýza efektivity
  • Activity-Based Budgeting a simulácia biznis modelu pre poisťovňu
  • software riešenie pre nákladový kontroling

Počas seminára sú realizované praktické cvičenia, workshopy a ukážky v software nástrojoch pre kontroling v poisťovniach, tak, aby bol podporený praktický rozmer prednášaných oblastí. 

Lektori

experti z konzultačnej spoločnosti 

Dĺžka trvania

1 deň (od 9:00 do 16:00 hod.) 

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

Katalóg kurzov 2015

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail