IBV / Vzdelávanie / Osobitné finanč... / Základný stupeň / Osobitné finančné vzdelávanie pre Sektor prijímania vkladov (základný stupeň)  

Osobitné finančné vzdelávanie pre Sektor prijímania vkladov (základný stupeň)

Účastníci

Seminár je vhodný pre sprostredkovateľov finančného trhu, zamestnancov poisťovní a finančných inštitúcií v Sektore prijímania vkladov, ako aj všetkých, ktorí pre svoju prácu potrebujú ozrejmiť a vysvetliť danú problematiku v súlade s Vyhláškou Ministerstva financií č. 600/ 2009 o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo. 
Po úspešnom absolvovaní záverečného testu účastníci obdržia osvedčenie o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania pre Sektor prijímania vkladov. 

Cieľ

Obsah seminára

 • Právna úprava bankovníctva
  • Zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní
 • Bankový systém v SR
  • NBS
  • obchodné banky
  • pobočky a zastúpenia zahraničných bánk
  • nebankový, ale finančný sektor
 • Operácie obchodných bánk
  • pasívne operácie bánk
  • zásady a formy prijímanie vkladov
  • aktívne operácie bánk
  • zásady a formy poskytovania úverov
 • Bankové produkty a stavebné sporenie
  • charakteristika vkladových produktov
  • účet – základ realizácie platobných operácií
  • charakteristika a druhy účtov
  • zmluva o účte
  • základy stavebného sporenia
 • Ochrana vkladov
  • Zákon č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov a o zmene a dopnení niektorých zákonov
  • Podstata ochrany vkladov
  • Fond ochrany vkladov
  • Informačné povinnosti súvisiace s ochrana vkladov
 • Úročenie a zdaňovanie v oblasti prijímania vkladov
  • vysvetlenie pojmov súvisiacich s problematikou úrokovania
  • metódy výpočtu úrokov
  • typy úrokových sadzieb
  • zdaňovanie úrokov
  • Potvrdenia a daňovom domicile
 • Výška poplatkov a nákladov na vkladové produkty
  • Poplatková politika, typy a druhy poplatkov
  • ochrana spotrebiteľa na finančnom trhu
 • Platobné služby a realizácia platobných služieb
 • Záverečný test a odovzdanie osvedčení o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania

Lektori

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail