IBV / Vzdelávanie / Osobitné finanč... / Stredný stupeň / Osobitné finančné vzdelávanie pre Sektor prijímania vkladov (stredný stupeň)  

Osobitné finančné vzdelávanie pre Sektor prijímania vkladov (stredný stupeň)

Seminár je vhodný pre sprostredkovateľov finančného trhu, zamestnancov poisťovní a finančných inštitúcií v Sektore prijímania vkladov, ako aj všetkých, ktorí pre svoju prácu potrebujú ozrejmiť a vysvetliť danú problematiku v súlade s Vyhláškou Ministerstva financií č. 600/ 2009 o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo. 
Po úspešnom absolvovaní záverečného testu účastníci obdržia osvedčenie o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania pre Sektor prijímania vkladov. 

Účastníci

Cieľ

Obsah seminára

 • Bilancia banky; rozdelenie bankových obchodov z hľadiska bilancie banky na
  • aktívne
  • pasívne
  • mimobilančné
 • Vkladové produkty pre firemnú a retailovú klientelu
 • Ochrana vkladov, náhrada za nedostupné vklady
 • Úverové produkty pre retailovú a firemnú klientelu
 • Proces financovania firemnej klientely
 • Výkonnosť bánk a jej riadenie
  • základné funkcie kapitálu banky
  • základné ukazovatele výkonnosti banky
 • Ochrana vkladov
  • Zákon č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Podstata ochrany vkladov
  • Fond ochrany vkladov
  • Informačné povinnosti súvisiace s ochrana vkladov
 • Bankové služby platobného styku
 • Realizácia platobných služieb a platobných operácií
 • Členenie platobných služieb
  • hotovostné platobné operácie
  • bezhotovostné platobné operácie
  • dokumentárne a nedokumentárne nástroje
 • elektronické bankovníctvo
 • Realizácia tuzemských a cezhraničných platobných operácií
 • Zmenky,lšeky, akreditívy, inkasá, bankové záruky
 • Korešpondenčné vzťahy bánk
 • Výška poplatkov a nákladov na vkladové produkty
 • Úročenie a zdaňovanie v oblasti prijímania vkladov
 • Platobné služby a realizácia platobných služieb
 • Záverečný test a odovzdanie osvedčení o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania

Lektori

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail