IBV / Vzdelávanie / Manažérske vzde... / Vyjednávanie v kocke  

Vyjednávanie v kocke

Účastníci

Zamestnanci na pozíciách všetkých úrovní manažmentu. Vyjednávanie je jedna z kľúčových manažérskych zručností pre dosahovanie cieľov. Manažéri vyjednávajú s rôznymi cieľovými skupinami a s rôznymi cieľmi.  Max. počet účastníkov 12.

Cieľ

Cieľom kurzu je manažérov oboznámiť s vhodnými  nástrojmi pre efektívne manažérske vyjednávanie. Osvojiť si princípy vyjednávania,  ktoré budú schopní aplikovať v manažérskej praxi.

Obsah seminára

 • Nastavenie správnych cieľov vyjednávania: operatívne vs. strategické potreby.
 • Manévrovací priestor a “no go zone”.
 • Príprava obidvoch strán: čo, kedy a ako.
 • Vstup do vyjednávania.
 • Vytýčenie vyjednávacieho pola.
 • Analýza situácie a prečo si overiť aj to, čo už poznáme.
 • Na cieľ zameraná prezentácia situácie a požiadaviek.
 • Ako postupovať pri námietkach a odporu protistrany.
 • Práca na dohode.
 • Ako postupne odstraňovať komunikačné bariéry pri vyjednávaní.
 • Neverbálne indície pri vyjednávaní.
 • 3 základné techniky podprahového ovplyvňovania.
 • Možné spôsoby ukončenia vyjednávania a k čomu nás vedú.
 • Tipy pre situácie vysokého risku.

Harmonogram

registrácia: 8.45 -9.00 hod.

kurz:9.00 -16.00 hod.

Lektori

Jiří Dohnal– študoval na Univerzite Palackého v Olomovci, Vysokú školu ekonómie a manažmentu v Prahe a Anglia Ruskin University v Cambridge. Časť svojho života strávil v zahraničí – najdlhšie v Indii a Austrálii, kde napr. viedol expedície do austrálskej buše. Pôsobil na rôznych manažérskych pozíciách v oblasti obchodu, marketingu a IT. Lektorskej a konzultačnej činnosti sa venuje viac ako 20 rokov. Zapojený je do mnohých  projektov rozvoja manažérov malých i veľkých spoločnostiach. Kurz zabezpečuje česká vzdelávacia a poradenská  spoločnosť 4BC pôsobiaca už viac ako 12 rokov.

Dĺžka trvania

2 dni

Cena

360 € bez DPH
432 € s DPH

Variabilný symbol

1653

Aktuálne termíny

13. - 14. 06. 2018 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail