IBV / Vzdelávanie / Manažérske vzde... / Určenie hodnotiacich kritérií a vyhodnotenie ich plnenia s cieľom riadenia pracovnej výkonnosti zamestnancov  

Určenie hodnotiacich kritérií a vyhodnotenie ich plnenia s cieľom riadenia pracovnej výkonnosti zamestnancov

Účastníci

Riadiaci a výkonní zamestnanci bánk, poisťovní a ďalších finančných aj nefinančných inštitúcií pracujúci v oblasti riadenia ľudských zdrojov. 

Cieľ

Ukázať vedúcim zamestnancom ako určovať hodnotiace kritériá, ako hodnotiť určené kritériá a ako viesť hodnotiace rozhovory, aby z nich profitovali hodnotení, hodnotitelia aj zamestnávateľ. Ukázať prínos objektivizovaného a diferencovaného hodnotenia pracovnej výkonnosti a získať podnety na motiváciu zamestnancov plniť dohodnuté kritériá 

Obsah seminára

  • význam riadenia/hodnotenia výkonnosti – prečo riadiť a hodnotiť výkonnosť
  • modelové situácie – určenie hodnotiacich kritérií pre rôzne kategórie zamestnancov a vytvorenie pomocného katalógu cieľov/úloh, spätná väzba
  • hodnotiaci proces – štruktúra, priebeh, zásady hodnotenia, dohoda o výsledku hodnotenia, formulácia cieľov/úloh pre nasledujúce hodnotiace obdobie, náročné situácie pri hodnotení
  • modelová situácia – vyhodnotenie splnenia určených hodnotiacich kritérií, používanie jednotného prístupu k hodnoteniu pre všetkých vedúcich zamestnancov, spätná väzba
  • riadenie/hodnotenie výkonnosti ako sociálny a komunikačný proces a personálny nástroj
  • riadená diskusia k aktuálnym problémom

Lektori

Akreditovaný systemický kouč, metodik v oblasti vzdelávania a profesionálny lektor s vlastnými skúsenosťami z personálnej a riadiacej praxe 

Dĺžka trvania

1 – 2 dni (od 9:00 do 16:00 hod.) podľa požiadavky klienta dni (od 9:00 do 16:00 hod.) 

Garant

PhDr. Mária Fedorová, PhD.
tel.: 02/48246 534
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail