Time manažment

Time manažment

Ciele

Cieľom je ukázať účastníkom seminára, ako si usporiadať deň podľa vlastnej výkonnostnej krivky, ako si pomocou plánovania práce sprehľadniť denné požiadavky a denný výkon. Rozlišovaním medzi dôležitým a naliehavým priviesť účastníkov k získaniu voľného času pre seba, rodinu, či  priateľov.

Účastníci

Manažéri a zamestnanci bánk, poisťovní a finančných inštitúcií, obchodníci na peňažných a kapitálových trhoch, majitelia firiem, asistenti vedúcich pracovníkov, personalisti a všetci, ktorí každodenne pracujú v podmienkach časového tlaku.

Obsah seminára

- princípy efektívnej organizácie svojho času,

- analýza strát času,

- ciele a priority,

- štyri generácie time manažmentu,

- plánovanie a čas,

- princíp naliehavého a súrneho,

- čas a stres,

- výstupy pre prax.

 

Výklad interaktívneho seminára je sprevádzaný aktívnymi cvičeniami a testami, a tiež riadenou diskusiou a spätnou väzbou.

Lektori

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 02/5787 3532