IBV / Vzdelávanie / Manažérske vzde... / Time manažment  

Time manažment

Účastníci

Manažéri a zamestnanci bánk, poisťovní a finančných inštitúcií, obchodníci na peňažných a kapitálových trhoch, majitelia firiem, asistenti vedúcich pracovníkov, personalisti a všetci, ktorí každodenne pracujú v podmienkach časového tlaku.

Cieľ

Cieľom je ukázať účastníkom seminára, ako si usporiadať deň podľa vlastnej výkonnostnej krivky, ako si pomocou plánovania práce sprehľadniť denné požiadavky a denný výkon. Rozlišovaním medzi dôležitým a naliehavým priviesť účastníkov k získaniu voľného času pre seba, rodinu, či  priateľov.

Obsah seminára

- princípy efektívnej organizácie svojho času,

- analýza strát času,

- ciele a priority,

- štyri generácie time manažmentu,

- plánovanie a čas,

- princíp naliehavého a súrneho,

- čas a stres,

- výstupy pre prax.

 

Výklad interaktívneho seminára je sprevádzaný aktívnymi cvičeniami a testami, a tiež riadenou diskusiou a spätnou väzbou.

Harmonogram

prezentácia:                 8.45 h – 9.00 h

vyučovanie:                 9.00 h – 16.00 h

Lektori

PhDr. Anna Pamulová, PhD.,špecialistka v oblasti manažmentu, etikety a protokolu,  konzultantka v oblasti soft  skills a trénerka  v efektívnom   plánovaní a využívaní času.

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

130 € bez DPH
156 € s DPH

Variabilný symbol

1489

Aktuálne termíny

27. 06. 2017 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2015

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail