IBV / Vzdelávanie / Manažérske vzde... / Strategické riadenie portfólia projektov  

Strategické riadenie portfólia projektov

Najsilnejšieho nástroja realizácie stratégie organizácie/firmy

Účastníci

Členovia predstavenstva, konatelia, vedenie organizácie z oblasti (finančných) služieb.

Cieľ

Vysvetliť podstatu riadenia projektového portfólia a jeho prínosy pre firmu/organizáciu, popísať typické úlohy útvaru pre riadenie portfólia projektov, metriky pre reportovanie manažmentu, prípadne materskej spoločnosti. Poskytnúť prehľad procesu riadenia portfólia projektov a rolí, dopady na organizáciu, postupnosť krokov pre dosiahnutie zrelosti organizácie v riadení portfólia projektov.

Obsah seminára

 • Podstata riadenia projektového portfólia a jeho prínosy pre firmu/organizáciu

Portfólio projektov a:

 • projekty + programy
  • spravovanie organizácie
  • vzťah k riadeniu prevádzky
  • Typické úlohy útvaru pre riadenie portfólia projektov
   • Metodika a jej kontrola
   • Rozvoj kľúčových zdrojov
   • Zosúladenie so stratégiou
   • Metriky pre reportovanie manažmentu, resp. materskej spoločnosti
   • Proces riadenia portfólia projektov
    • prehľad
    • roly
    • dopad na organizáciu
 • Kroky na dosiahnutie zrelosti organizácie v riadení portfólia projektov

Seminár má interaktívny charakter, jeho súčasťou je riešenie analogických cvičení, individuálna práca, prezentácia výsledkov a riadená skupinová diskusia. 

Lektori

Konzultant s dlhodobými skúsenosťami z riadenia portfólia projektov v 9 finančných inštitúciách a medzinárodnej bankovej skupiny v regióne strednej a východnej Európy (AT, BG, BY, CZ, PL, RU, SK, UA) a z viacerých podujatí PMI (AT, PL – napr. Global Research Conference Varšava 07/2009, SK) a SPPR (SK).

Dĺžka trvania

1 deň

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail