IBV / Vzdelávanie / Manažérske vzde... / Osobnostná typológia MBTI a možnosti jej využitia v praxi manažérov  

Osobnostná typológia MBTI a možnosti jej využitia v praxi manažérov

Zážitkový workshop zameraný na odhalenie schopnosti „vidieť“ do druhých a dokázať s nimi podľa toho komunikovať. Existujú postupy, ktoré nám pomáhajú odhaľovať, ako sa bude človek v istých situáciách správať. Tieto postupy predstavuje nástroj MBTI - osobnostná typológia.

Účastníci

Zamestnanci v pozícií manažér, podnikateľ, obchodník, vedúci pracovník, líder a právnik vo finančných inštitúciách. Ako aj ostatní, ktorí majú záujem  využívať odlišnosti medzi ľuďmi ako nástroj manažovania pracovných povinností.  Max. počet účastníkov v skupine je 12.

Cieľ

Cieľom workshopu  je naučiť účastníkov vnímať odlišnosti medzi ľuďmi ako možnosť správne manažovať a delegovať pracovné úlohy. Tým si vylepšiť profesionálnu komunikáciu vo svojej pracovnej pozícií, možnosť spoznať lepšie svojich spolupracovníkov, ale aj ostatných.  Seminár naučí účastníkov vnímať odlišnosti medzi ľuďmi a otvoriť im neobmedzený priestor pre sebarealizáciu a sebazdokonaľovanie.

Obsah seminára

 • MBTI osobnostná typológia  ako nástroj v práci manažéra
 • Odhaľovanie správania ľudí v istých situáciách – buďte o krok dopredu, pred vašimi zamestnancami
 • Kľúčové charakteristiky správania
 • Pozitívne chápanie a ako nová príležitosť využiť rôzne typy osobností na rôzne špecifické úlohy
 • Osobnostná typológia ako nástroj sebapoznania a spoznania ľudí v tíme uľahčujúci rozhodnutia a voľby

 

Účastníci sa môžu zaradiť do osobnostných typov na základe certifikovaného testu MBTI dimenzií, čo im umožní získať:

 

 • Prehľad silných a slabých stránok,  a ako ich podporovať alebo obmedziť.
 • Znalosti o svojej energii  a kontrole nad jej hladinou – ako ju dodať a zistiť, kde odteká.
 • Spôsoby ako komunikovať a zadávať prácu sebe ale aj ostatným na základe osobnostnej typológie  v zmysle osobnostného rozvoja.
 • Zistenia na aký typ práce sa najviac hodia.
 • Pochopenie prečo sú niektoré vzťahy nefunkčné.
 • Uvedomenie, že rozvíjať u druhých ich najsilnejšie stránky a podporovať ich, prinesie prínos celej pracovnej skupine/tímu.
 • Posilnenie svojej emočnej inteligencie a sociálnych spôsobilostí.

 

Workshop prebieha intrekatívnym sprostredkovaním teoretických východísk spolu s praktickým nácvikom, riadenou diskusiou, autodiagnostikou a koučovaním.

Lektori

skúsený life kouč s viac ako 5 ročnou praxou

Dĺžka trvania

1 deň

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail