IBV / Vzdelávanie / Manažérske vzde... / Osobnostná typológia MBTI a možnosti jej využitia v praxi manažérov  

Osobnostná typológia MBTI a možnosti jej využitia v praxi manažérov

N O V I N K A

Zážitkový workshop zameraný na odhalenie schopnosti „vidieť“ do druhých a dokázať s nimi podľa toho komunikovať. Existujú postupy, ktoré nám pomáhajú odhaľovať, ako sa bude človek v istých situáciách správať. Tieto postupy predstavuje nástroj MBTI - osobnostná typológia.

Účastníci

Zamestnanci v pozícií manažér, podnikateľ, obchodník, vedúci pracovník, líder a právnik vo finančných inštitúciách. Ako aj ostatní, ktorí majú záujem  využívať odlišnosti medzi ľuďmi ako nástroj manažovania pracovných povinností.  Max. počet účastníkov v skupine je 12.

Cieľ

Cieľom workshopu  je naučiť účastníkov vnímať odlišnosti medzi ľuďmi ako možnosť správne manažovať a delegovať pracovné úlohy. Tým si vylepšiť profesionálnu komunikáciu vo svojej pracovnej pozícií, možnosť spoznať lepšie svojich spolupracovníkov, ale aj ostatných.  Seminár naučí účastníkov vnímať odlišnosti medzi ľuďmi a otvoriť im neobmedzený priestor pre sebarealizáciu a sebazdokonaľovanie.

Obsah seminára

 • MBTI osobnostná typológia  ako nástroj v práci manažéra
 • Odhaľovanie správania ľudí v istých situáciách – buďte o krok dopredu, pred vašimi zamestnancami
 • Kľúčové charakteristiky správania
 • Pozitívne chápanie a ako nová príležitosť využiť rôzne typy osobností na rôzne špecifické úlohy
 • Osobnostná typológia ako nástroj sebapoznania a spoznania ľudí v tíme uľahčujúci rozhodnutia a voľby

 

Účastníci sa môžu zaradiť do osobnostných typov na základe certifikovaného testu MBTI dimenzií, čo im umožní získať:

 

 • Prehľad silných a slabých stránok,  a ako ich podporovať alebo obmedziť.
 • Znalosti o svojej energii  a kontrole nad jej hladinou – ako ju dodať a zistiť, kde odteká.
 • Spôsoby ako komunikovať a zadávať prácu sebe ale aj ostatným na základe osobnostnej typológie  v zmysle osobnostného rozvoja.
 • Zistenia na aký typ práce sa najviac hodia.
 • Pochopenie prečo sú niektoré vzťahy nefunkčné.
 • Uvedomenie, že rozvíjať u druhých ich najsilnejšie stránky a podporovať ich, prinesie prínos celej pracovnej skupine/tímu.
 • Posilnenie svojej emočnej inteligencie a sociálnych spôsobilostí.

 

Workshop prebieha intrekatívnym sprostredkovaním teoretických východísk spolu s praktickým nácvikom, riadenou diskusiou, autodiagnostikou a koučovaním.

Harmonogram

prezentácia 8.45 h – 9.00 h

vyučovanie 9.00 h – 16.00 h.

Lektori

Mgr. Janette Šimková – ako life kouč a trénerka osobnostného rozvoja, pôsobí od roku 2008. Pravidelne vystupuje ako motivačná rečníčka na festivaloch a konferenciách. Zameriava sa najmä na inovatívne prístupy vo vzdelávaní dospelých. Píše dva motivačné blogy, publikuje na rôznych portáloch a v časopisoch. Je mentorkou projektu Ambasadorka na podporu podnikania žien na Slovensku a pôsobí v Európskej rade pre koučovanie a mentorovanie EMCC. Držiteľka ocenenia Strieborná E-žena roka 2012.

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

110 € bez DPH
132 € s DPH

Variabilný symbol

1427

Aktuálne termíny

12. 04. 2017 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2015

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail