IBV / Vzdelávanie / Manažérske vzde... / Manažérske štýly riadenia  

Manažérske štýly riadenia

"Od manažéra k lídrovi"

Účastníci

Seminár je určený manažérom, top manažérom, budúcim tímlídrom, vedúcim a riadiacim pracovníkom na rôznych úrovniach riadenia, ktorí si chcú skvalitniť nielen manažérsku komunikáciu, ale i zvýšiť rozvoj a výkonnosť pracovnej skupiny.

Cieľ

Cieľom tréningu jeprechod od manažéra k lídrovi, alebo od robenia vecí správne, k robeniu správnych vecí. Účastníci si osvoja rôzne metódy komunikácie, riadenia a vedenia ľudí, prístupy k rešpektovaniu situačných rozdielov podľa kontextu s dôrazom na individualitu situácií a podriadených. Ďalej dospejú k uvedomeniu si vlastnej osobnosti a vlastných manažérskych prístupov na budovanie vplyvu pri orientácii na výsledky práce a vzťahy s okolím. Oboznámia sa s princípmi efektívneho delegovania a spôsobom ako implementovať nové správanie do profesionálneho života. Uvedomia si, aké zručnosti sú potrebné pre úspešný výkon vo svojej funkcii a s tým súvisiacu dôležitosť vypracovania akčného plánu zameraného na rozvoj svojich zručností, čo prispeje k zvýšeniu ich vlastnej efektívnosti.

Obsah seminára

 Práca s podriadenými a efektívne prideľovanie úloh

 • Štýly učenia sa -  ako sa najefektívnejšie učím nové veci - ako vysvetliť a prideliť úlohy podriadeným na základe poznania ich štýlu učenia sa
 • Ako plánujeme úlohy svojim podriadeným (cvičenie, ktoré otestuje efektívnosť plánovania a zrozumiteľnosť podanej inštrukcie)
 • Definovanie konkrétnych oblastí rozvoja a požadované zmeny v správaní podriadeného
 • Rozdielne osobnostné štýly a ich dopad na komunikáciu

Situačné vodcovstvo

 • Základné princípy, ktorými by sa mal manažér riadiť pri používaní rôznych štýlov vedenia
 • Identifikácia najvhodnejšieho štýlu vedenia v rôznych pracovných situáciách (diagnostikovanie pripravenosti a schopností podriadených vzhľadom k jednotlivým úlohám)
 • Problém a jeho vlastník –identifikácia rôznych fáz vlastnenia problému manažérom a jeho pracovníkom, ako dosiahnuť, aby pracovníci neprichádzali s problémami, ale návrhmi na riešenie situácií

Spätná väzba vo vední ľudí

 • Spätná väzba ako nástroj na korekciu výkonu
 • Zásady poskytovania konštruktívnej  spätnej väzby
 • Zásady správania sa pri poskytovaní a prijímaní spätnej väzby
 • Možné chyby pri kritike (negatívnej spätnej väzbe)

Od manažéra k lídrovi

 • Ako ľudí namotivovať k tomu, aby nás nasledovali
 • Vízia -od osobnej vízie k vízii tímu
 • Ako získať energiu k zmenám a ako namotivovať okolie

Tréning je realizovaný interaktívnou formou a je prakticky zameraný, čo účastníkom umožňuje pracovať s konkrétnymi situáciami a príkladmi z vlastného pracovného života.

Lektori

lektor, tréner, metodika  supervízor s 11 ročnou praxou

Dĺžka trvania

1 deň

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail