IBV / Vzdelávanie / Manažérske vzde... / Manažér koučom  

Manažér koučom

Účastníci

Kurz je určený manažérom, top manažérom, budúcim lídrom, vedúcim a riadiacim pracovníkom na rôznych úrovniach riadenia, majiteľom spoločností, riaditeľom, vedúcim úsekov, projektovým lídrom, a všetkým šéfom, ktorí si chcú skvalitniť nielen svoje manažérske pôsobenie, ale i zvýšiť rozvoj a výkonnosť pracovnej skupiny, budovať silné a efektívne tímy, chcú rozvíjať talentovaných pracovníkov, majú za úlohu zvládnuť zavádzanie organizačných zmien, či obohatiť fungovanie spoločnosti o prvky koučingovej kultúry. 

Cieľ

Manažér by mal zvládať dve kľúčové oblasti: dosahovať efektívne ciele, za ktoré je zodpovedný a súčasne prihliadať na priaznivý rozvoj svojho tímu tak, aby mali zamestnanci možnosť úspešne napĺňať svoje osobné plány, udržať si spokojnosť v práci a plniť náročné úlohy, ktoré si ich zamestnanie vyžaduje. Cieľom je naučiť manažéra ako byť koučom. Ako neradiť, ani neriadiť, ale klásť správne otázky,  a využívať správne metódy a techniky,  a tým zabezpečiť efektívne fungovanie tímu. Manažér koučom je líder, ktorý dokáže sprevádzať ľudí k cieľu, zlepšovať ich pracovný i ľudský kapitál. Využívanie koučingu pri práci sa považuje za súčasť moderného lídershipu.

Obsah seminára

  • História koučingu.
  • Definície koučingu.
  • Základné piliere koučingu (cieľ, výkon, objektívne vnímanie reality, otázky).
  • Kompetencie kouča podľa ICF.
  • Druhy koučingu.
  • Etika business  koučingu.
  • Techniky koučovania a praktické nácviky týchto metód:  Prerámovanie, Rieka života, Príbehy, Premostenie, Kontrolný panel, GROW, ADAPT, Techniky troch stoličiek a Metóda Walt Disney.
  • Špecifiká Business koučingu.

Harmonogram

prezentácia:                 8.45 h – 9.00 h

vyučovanie:                 9.00 h – 15.00 h

Lektori

Mgr. Silvia Langermann, ACC-certifikovaný kouč, absolventka Sociálnej a pracovnej psychológie na Fakulte sociálnych a ekonomických vied a tiež absolventka Fakulty manažmentu Univerzity Komenského. Titul Ltc. (Licence  To Coach) získala v roku 2011 v Odbornom združení „COACHOK“ v Budapešti, odbor Life Coach. Od roku 2011 vlastní licenciu na používanie osobnostného dotazníka GPOP. Od roku 2015 je nositeľkou titulu ACC (Associate Certified Coach) od  ICF (International Coach Federation).

Dĺžka trvania

2 dni

Cena

350 € bez DPH
420 € s DPH

Variabilný symbol

1425

Aktuálne termíny

26. - 27. 09. 2017 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2015

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail