IBV / Vzdelávanie / Manažérske vzde... / Konflikt manažment, emocionálna inteligencia a zvládanie stresu  

Konflikt manažment, emocionálna inteligencia a zvládanie stresu

Účastníci

Predovšetkým absolventi tréningu Komunikačné zručnosti - manažéri, vedúci pracovníci, ale aj všetci ostatní zamestnanci finančných aj nefinančných inštitúcií, obchodníci na peňažných a kapitálových trhoch, majitelia firiem, asistenti a všetci denne pracujúci a žijúci pod vplyvom stresu v konfliktnom prostredí, ktorí chcú poznať základné princípy zvládania a odstraňovania konfliktov. 

Cieľ

Naučiť účastníkov, v čom spočíva podstata a význam konfliktov (osobných, pracovných, generačných, v rámci tímu...), identifikovať signály konfliktu a vyhnúť sa správaniu, ktoré vedie k deštruktívnemu priebehu konfliktu, ukázať možnosti a nástroje riešenia, riadenia a zvládania konfliktu.
Cieľom tréningu je tiež ukázať ako využívať a rozvíjať svoju emocionálnu inteligenciu a kreativitu v pracovnom aj v osobnom živote. 

Obsah seminára

1.deň

 • Ako vznikajú konflikty
  • vznik, priebeh a vnútorná dynamika konfliktov
  • psychologické a fyziologické aspekty
 • Systematická analýza konfliktov
  • typy konfliktov (vnútorné, medziľudské a súvislosti medzi nimi)
  • príklady, cvičenia
  • vývoj osobnosti a postojov vo vzťahu k hodnotám a autoritám (dotazník)
 • Zložky konfliktu
  • vnímanie
  • fantázia a realita
  • pocity a vzorce správania
  • zablokované myslenie a chyby vnímania situácie počas konfliktu
 • Možnosti zvládania konfliktov
  • stratégie zvládnutia konfliktu
  • potlačenie konfliktu – popretie, únik
  • neriešený konflikt a jeho možné následky
  • agresivita v konflikte (auto a heteroagresivita)
  • pomocné techniky – so sprostredkovateľom(mediácia, moderácia, abreakcia, sublimácia)
 • Riešenie konfliktov
  • stratégia výhra/výhra
  • fázy kooperatívneho riešenia konfliktov
  • ako predchádzať konfliktom (v živote, v práci, v tíme)
  • firemná kultúra, otvorená komunikácia
  • môj štýl riešenia konfliktov – dotazník a jeho využitie v praxi
 • Typické konflikty v organizácii
  • spolupracovník – spolupracovník
  • vedúci - spolupracovník, tím – spolupracovník
  • tím – tím, oddelenie – oddelenie...
  • príklady, odporúčané a vyskúšané efektívne riešenia

2.deň

 • Emocionálna inteligencia
  • definícia, význam pre prax a život človeka
  • aké mám EQ?, dotazník
  • zaobchádzanie s vlastnými pocitmi a s pocitmi druhých
  • porozumenie pocitom druhých – inteligentná cesta k prevencii konfliktov
 • Emocionálna inteligencia – využitie v praxi
  • ako využívať empatiu
  • čo robiť s intuíciou, ako ju správne využívať
  • ako zvyšovať vlastné EQ (ukážky metód a nácvik)
 • Ako zlepšiť vlastný štýl zvládania konfliktov?
 • Konflikty a stres – krízové situácie
  • stres v živote človeka, odolávanie stresu – možnosti a techniky
  • individuálny „antistresový program“ s využitím EQ

Lektori

Dĺžka trvania

3 dni 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail