IBV / Vzdelávanie / Manažérske vzde... / INSIGHT® do osobnej a interpersonálnej efektivity  

INSIGHT® do osobnej a interpersonálnej efektivity

Účastníci

Odborní pracovníci Národnej banky Slovenska a tiež ďalších finančných inštitúcií, ktorí chcú komunikovať efektívnejšie s rôznymi typmi ľudí.

Cieľ

Na tréningu sa zameriame na:

 • Lepšie spoznanie seba a svojho správania a štýlu komunikácie.
 • Spoznanie a lepšie pochopenie správania iných typov ľudí a ich preferencií.
 • Spoluprácu v tíme s využitím silných stránok jednotlivcov.

 

Počas tréningu získate svoju „Osobnú Insights Discovery správu®“, ktorá poslúži ako rozvojový nástroj pre lepšie sebaspoznanie.

 

Každá osobná správa Insights správa obsahuje:

 • Prehľad, osobný štýl, vzájomný vzťah s ostatnými.
 • Kľúčové prednosti a slabiny.
 • Hodnotu pre tím.
 • Efektívnu komunikáciu a prekážky brániace efektívnej komunikácii.
 • Možné boľavé miesta.
 • Popis problematického človeka.
 • Návrhy pre rozvoj.

 

Aby sme Vám mohli vypracovať Vašu osobnú správu, vyplníte elektronický dotazník. Vyplnenie Vám bude trvať približne 15 minút. Po záväznom prihlásení na vzdelávacie podujatie Vám bude zaslaný elektronický link, na ktorom vyplníte dotazník on-line. Dotazník je potrebné vyplniť najneskôr do 28.11.2017.

Obsah seminára

 • Sila a účinky individuálneho vnímania.
 • Jungove preferencie, ktoré slúžia ako základ farebného systému Insights.
 • Štruktúra a porozumenie osobnému Insights profilu , ktorý obsahuje osobný štýl, kľúčové prednosti a oblasti na zlepšenie, štýly komunikácie a návrhy pre osobný rozvoj.
 • Preskúmanie a hĺbkové pochopenie osobného profilu.
 • Nástroje ako rozpoznať štýly ostatných.
 • Adaptácia a techniky ako sa  naladiť na preferencie ostatných.
 • Krátky vhľad do tímovej efektivity a pridaná hodnota účastníkov pri tímovej práci.
 • Akčné plány a kľúč k úspechu.

Harmonogram

prezentácia:                 8.45 h – 9.00 h

vyučovanie:                 9.00 h – 16.00 h

Lektori

Jaroslav Hanínec -Pre Develor pracuje ako konzultant a tréner od roku 2013, predtým spolupracoval na vybraných projektoch v rokoch 2007 – 2008.. Jaroslav prináša účastníkom bohaté osobné skúsenosti  s poznaním. Motivuje svojou vlastnou osobnosťou a osobitným štýlom humoru, ktorý vnáša ľahkosť aj do tých najnáročnejších tém. Zameriava sa na rozvoj predajných zručností, manažérskych a leadership zručností, pri ktorých ako manažér z finančného sektora vie efektívnym spôsobom prepojiť teóriu a prax.

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

350 € bez DPH
420 € s DPH

Variabilný symbol

1441

Aktuálne termíny

12. 12. 2017 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail