IBV / Vzdelávanie / Manažérske vzde... / EFEKTÍVNE VEDENIE PORÁD S VYUŽITÍM TECHNIKY MODERÁCIE v bankovom a finančnom sektore  

EFEKTÍVNE VEDENIE PORÁD S VYUŽITÍM TECHNIKY MODERÁCIE v bankovom a finančnom sektore

Účastníci

Manažéri na všetkých úrovniach, vedúci a riadiaci pracovníci (projektových) tímov, tímoví lídri a všetci pracovníci bánk a finančných inštitúcií , ktorí sa priamo podieľajú na príprave, organizácii a vedení porád, rokovaní a meetingov všetkých druhov a typov. Efektívne vedenie porád je jedna z dôležitých zložiek pracovnej náplne daných zamestnancov.

Cieľ

Naučiť účastníkov zásady a princípy techniky moderácie, ktorá pri vedení porád zamedzí nevýhodám a neželaným javom. Získať teoretické vedomosti ohľadom techniky moderácie a vedieť využívať danú techniku nielen pri vedení porád, ale aj pri riešení problémových a krízových situácií, tak aby boli transparentne zainteresovaní všetci členovia tímu.

Obsah seminára

Porady – strata času alebo nástroj na napredovanie?

Ako hravo zvládnuť porady, aby zároveň priniesli požadované výsledky?

 • Získanie teoretických vedomostí a zásad o využívaní techniky moderácie:
  • Čo je moderácia ? 
  • Princípy moderácie – za výsledok porady sú zodpovední všetci zúčastnení, nielen vedúci.
  • Výhody moderácie.
  • Základné techniky moderácie : vizualizácia, otázky, techniky zbierania odpovedí.
  • Úlohy moderátora.
 • Praktický nácvik používania techník moderácie:
  • Príklady, cvičenia.
  • Možnosť identifikovať svoje silné a slabé stránky.
 • Vyhodnotenie a záver

Harmonogram

prezentácia:     8.45  –   9.00

vyučovanie:     9.00  – 16.00

Lektori

MUDr. S. Bzdúchová, medzinárodne certifikovaná trénerka, poradkyňa a hodnotiteľka s 22 – ročnou praxou.

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

142.17 € bez DPH
170.6 € s DPH

Variabilný symbol

1211

Aktuálne termíny

05. 04. 2016 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2015

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail