IBV / Vzdelávanie / Manažérske vzde... / Crucial conversation  

Crucial conversation

Účastníci

Manažéri na strednom a vyššom stupni riadenia, vedúci zamestnanci bánk, iných finančných inštitúcií a firiem, ich zástupcovia, vedúci pracovných tímov a všetci, ktorí chcú lepšie zvládať kľúčovú komunikáciu pre dosahovanie cieľov a budovať kultúru spoločnosti. 

Cieľ

Osvojiť si princípy efektívnej komunikácie a princípy práce so spätnou väzbou, naučiť sa prekonať strach z dôležitých rozhovorov, vedieť povedať priamo aj citlivé veci dôležité pre efektívne vedenie tímu. 

Obsah seminára

 • komunikačný triangel – základné princípy efektívnej komunikácie
 • efektívne informovanie
 • kvalifikované vyžadovanie
 • reflexia
 • aktívne počúvanie druhej strany
 • Get Unstuck
 • Start with Heart
 • Learn to Look
 • Make It Safe
 • Master My Stories
 • State My Path
 • Explore Other´s Paths
 • Move To Action

Interaktívny tréning plný praktických cvičení, s dôrazom na spätnú väzbu v skupine. 

Lektori

špecialista na manažérsky rozvoj a koučovanie, ČR 

Dĺžka trvania

2 x 2 dni (od 9:00 do 16:00 hod.) (možnosť úpravy obsahu a dĺžky trvania podľa individuálnej požiadavky) 

Garant

PhDr. Mária Fedorová, PhD.
tel.: 02/48246 534
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail