IBV / Vzdelávanie / Manažérske vzde... / CHANGE MANAGEMENT: Ako prijímať zmeny  

CHANGE MANAGEMENT: Ako prijímať zmeny

Účastníci

Všetci zamestnanci bánk a pobočiek zahraničných bánk, poisťovní a firiem, ktorých zaujíma problematika change managementu a hľadajú odpoveď  ako správne komunikovať a prijímať zmeny, ktoré profesionálny život neustále prináša.

Cieľ

Cieľom tréningu je pomôcť pochopiť vplyv zmeny na myslenie a správanie ľudí z pohľadu neuropsychológie.

Obsah seminára

1-dňový tréning Vám predstaví jednu z najväčších manažérskych výziev a príležitostí, ktorou je riadenie a komunikácia zmeny. Pomôže Vám naučiť sa porozumieť dynamike ľudských reakcií na zmenu a typológii ľudí z pohľadu prijímania zmien.

 

5 hlavných vecí, ktoré sa účastníci naučia:

  • Pochopiť vplyv zmeny na myslenie a správanie ľudí z pohľadu neuropsychológie.
  • Pracovať s tromi zložkami zmeny (racionálna, emocionálna, konkrétne kroky k zmene).
  • Riadiť zmenu: chápať prirodzené pochody v priebehu prijímania zmeny, vedieť ich
  • využiť, mapovať riziká pri zavádzaní, stanoviť kritické podmienky.
  • Komunikovať dlhodobé aj radikálne zmeny podriadeným tak, aby ľuďom umožnili
  • vnímať zmenu motivačne a urýchlili jej prijatie.
  • Konštruktívne zvládať odmietavú reakciu druhých voči zmenám pri ich implementácii.

 

Tréningové metódy:           

Kľúčové princípy Change Managementu počas tréningu budú demonštrované radom príkladov a skupinových cvičení. Na použitej prípadovej štúdii účastníci pochopia zákonitosti oznamovania a riadenia zmien. Následne si ich prakticky precvičia v niekoľkých modelových situáciách. Pracujeme s využitím pripravených situácií i s reálnymi zadaniami účastníkov metódou produkčných tímov.

Lektori

špecialisti z praxe

Dĺžka trvania

1 deň

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail