IBV / Vzdelávanie / Manažérske vzde... / Ako využívať emocionálnu inteligenciu v praxi?  

Ako využívať emocionálnu inteligenciu v praxi?

Účastníci

Všetci zamestnanci bánk a pobočiek zahraničných bánk, poisťovní a firiem, ktorí sú denne postavení pred otázku, ako využívať emocionálnu inteligenciu pri riešení  stresových situácií v praxi, využívať efektívne metódy a techniky a profesionálne pristupovať k spolupracovníkom.       

Cieľ

Cieľom seminára je okrem definície pojmov naučiť účastníkov, v čom spočíva podstata a význam emocionálnej inteligencie, ako využívať kreativitu a intuíciu v praxi, ako riadiť a zvládať konflikty s pomocou využitia EQ.

Tréningové metódy

 • teoretické uvedenie jednotlivých tém
 • praktické cvičenia
 • riešenie problémov
 • dotazníkové metódy
 • práca v skupine a diskusia
 • praktický nácvik techník

Obsah seminára

Emocionálna inteligencia

 • Definícia, význam pre prax a život človeka
 • Aké mám EQ? (práca s dotazníkom)
 • Ako zaobchádzame s vlastnými pocitmi a s pocitmi iných?
 • Porozumenie pocitom druhých - inteligentná cesta k prevencii konfliktov
 • Intuícia a jej využitie v praxi

 

Emocionálna inteligencia - využitie v praxi

 • Ako využívame svoju empatiu?
 • Čo robiť s intuíciou a ako ju správne využívať?
 • Ako zvyšovať svoje EQ? (nácvik a ukážky metód)

Harmonogram

prezentácia:                    8.45 h – 9.00 h
vyučovanie:                     9.00 h – 16.00 h

Lektori

MUDr. Sylvia Bzdúchová

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

150 € bez DPH
180 € s DPH

Variabilný symbol

1605

Aktuálne termíny

30. 01. 2018 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail