IBV / Vzdelávanie / Manažérske vzde... / Ako minimalizovať riziko výberu zamestnanca so sklonmi k fraudovému správaniu  

Ako minimalizovať riziko výberu zamestnanca so sklonmi k fraudovému správaniu

Účastníci

Pracovníci útvarov  ľudských zdrojov bánk, poisťovní a iných finančných inštitúcií, a tiež ďalších inštitúcií, ktorí sa zúčastňujú na výberoch zamestnancov a chcú sa oboznámiť s formami zjavnej aj skrytej manipulácie. 

Cieľ

Poznať základy vývoja osobnosti, vznik a formy manipulatívneho a podvodného správania, naučiť sa využívať dotazníkové metódy, ktorými sa dá odhaliť riziko podvodného správania, vedieť efektívne využívať neverbálnu komunikáciu, rozpoznať manipuláciu a konštruktívne na ňu reagovať.

Obsah seminára

  • Psychológia osobnosti a vývoj rizikových prejavov správania
  • Identifikácia vlastného hodnotového systému a jeho význam pre pri výbere a motivácii pracovníkov
  • Podstata a význam neverbálnej komunikácie
  • Formy manipulácie
  • Manipulácia a agresívne správanie
  • Nácvik konkrétnych techník vedenia interview s cieľom odhaliť rizikové vlastnosti uchádzača
  • Postrehnúť neverbálne signály, ktoré naznačujú nežiaduce tendencie  k podvodnému a fraudovému správaniu, ktoré je rizikom najmä pre finančný sektor.

Seminár má interaktívny charakter, je prakticky orientovaný, jednotlivé lekcie dopĺňajú  modelové situácie s následnou  analýzou  konkrétnych situácií a  riadená diskusia. 

Harmonogram

prezentácia:     8.45 h –   9.00 h

vyučovanie       9.00 h – 16.00 h

Lektori

MUDr. Sylvia Bzdúchová,medzinárodne certifikovaná trénerka, konzultantka a hodnotiteľka. 

Dĺžka trvania

2 dni

Cena

265 € bez DPH
318 € s DPH

Variabilný symbol

1330

Aktuálne termíny

07. - 08. 12. 2016 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail