IBV / Vzdelávanie / Manažérske vzde... / Ako inteligentne riadiť konflikt?  

Ako inteligentne riadiť konflikt?

Účastníci

Všetci zamestnanci bánk a pobočiek zahraničných bánk, poisťovní a firiem, ktorí sú denne postavení pre úlohu, ako inteligentne riadiť konflikt a riešiť problémy v praxi, využívať efektívne metódy a techniky a profesionálne pristupovať k spolupracovníkom.

Cieľ

Cieľom seminára je okrem definície pojmovnaučiť účastníkov, v čom spočíva podstata a význam konfliktov (osobných,   pracovných,  generačných, v rámci tímu....),  identifikovať signály konfliktu a vyhnúť sa správaniu, ktoré vedieku  deštruktívnemu  priebehu konfliktov a ukázať, aké sú možnosti a nástroje riešenia, riadenia a zvládania  konfliktov.

Tréningové metódy

 • teoretické uvedenie jednotlivých tém
 • praktické cvičenia
 • riešenie problémov
 • dotazníkové metódy
 • práca v skupine a diskusia
 • modelové situácie s videozáznamom a jeho  následnou analýzou

Obsah seminára

Ako vznikajú konflikty?

 • vznik, priebeh a vnútorná dynamika konfliktov
 • psychologické a fyziologické aspekty

Systematická analýza konfliktov

 • typy konfliktov a ich príčiny 
  • vnútorné konflikty
  • medziľudské konflikt
  • súvislosť medzi vnútornými a medziľudskými konfliktami (príklady, cvičenia)
 • vývoj osobnosti a postojov vo vzťahu k hodnotám a autoritám (dotazník, využitie v praxi)

Zložky konfliktu

 • vnímanie
 • fantázia a realita
 • pocity a vzorce správania
 • zablokované myslenie a chyby vnímania situácie  počas konfliktu      

Možnosti zvládania konfliktov

 • stratégie zvládnutia konfliktu
 • potlačenie konfliktu -  popretie, únik
 • neriešený konflikt a jeho možné následky
 • agresivita v konflikte (auto- a heteroagresivita)
 • pomocné techniky - so sprostredkovateľom (mediácia, moderácia, abreakcia, sublimácia)

Riešenie konfliktov

 • stratégia  výhra/výhra
 • fázy kooperatívneho riešenia konfliktov
 • ako predchádzať konfliktom (v živote, v práci, v tíme)?
 • firemná kultúra, otvorená komunikácia a riešenie konfliktov
 • aký je môj štýl riešenia konfliktov? (dotazník a jeho využitie v praxi)          

Typické konflikty v organizácii

 • spolupracovník - spolupracovník
 • vedúci - spolupracovník, tím - spolupracovník
 • tím - tím , oddelenie - oddelenie... (príklady, odporučené a vyskúšané efektívne riešenia)

Ako zlepšiť vlastný štýl zvládania konfliktov?

 • praktické rady, tipy
 • praktické cvičenia

Harmonogram

prezentácia:                     8.45 h – 9.00 h
otvorenie seminára:           9.00 h
vyučovanie:                     9.00 h – 16.00 h

Lektori

Sylvia Bzdúchová, medzinárodne certifikovaná trénerka, konzultantka a hodnotiteľka, Chief Executive CUP  Systems, s.r.o./Consulting Services

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

155 € bez DPH
186 € s DPH

Variabilný symbol

1611

Aktuálne termíny

27. 02. 2018 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail