Practical Legal English

 • Cena kurzu
  154.25€
 • Najbližší termín
  17. 05. 2018
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Practical Legal English

Ciele

Rozvoj praktických zručností potrebných pre efektívnu prácu v kontexte Legal English.

Účastníci

Workshop je určený záujemcom, ktorí majú záujem získať resp. prehĺbiť si svoje znalosti

Legal English v hovorenej či písanej podobe. Pre optimálny študijný výsledok je potrebné

ovládať General English na úrovniupper-intermediate B2ažlower advanced C1

Obsah seminára

Workshop je prakticky zameraný.

Obsah a okruhy tém:

 • The Practice of Law
 • Company Law
 • Contract Law (contract formation; contract remedies; assignment and third-party rights)
 • Employment Law
 • Negotiable Instruments
 • Secured Transactions, Competition Law
 • a i. podľa potrieb účastníkov

Lektori

LEO SHARKEY

 

VZDELANIE:

2016- CELTA (Certificate of teaching English to speakers of other languages)

1993 – 1995     The King´s Inns, Dublin Barrister of Law

1990 – 1993     National University of Ireland Calway: Právnická fakulta

1986 -  1989     National University of Ireland Calway: Politické vedy

 

SKÚSENOSTI:

- Leo pôsobí ako lektor anglického jazyka od roku 2016

- Má skúsenosti s učením angličtiny v Írsku

- Špecializuje sa na právnickú a obchodnú angličtinu

- Leo pracoval mnohé roky ako právnik v Írsku, Anglicku, Walese a USA: advokát, poradca, arbitrátor

- s the Bridge spolupracuje od septembra 2017

 

VIAC O LEOVI:

Leo je vzdelaný lektor, odborník z oblasti práva. Má rozsiahle skúsenosti ako právnik, mediátor, poradca, takže zvláda náročné a konfliktné situácie. Leo je pokojný, rozhľadený, spoločenský a veľmi zdvorilý. Má rád šport, umenie, históriu a cestovanie.

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

17. 05. 2018 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Emília Farkašová
 02/5787 3531
 

Harmonogram

Výučba a prezentácia:                                             8.00 – 12.00 / 13.00 – 16.00

Obed:                                                                   12.00 -13.00

Cena

128.54 € bez DPH
154.25 € s DPH

Variabilný symbol

1698

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

pozrite si našu ponuku ubytovania
* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.