IBV / Vzdelávanie / Jazykové vzdelá... / Legal English  

Legal English

Účastníci

Workshop je určený záujemcom, ktorí majú záujem získať resp. prehĺbiť si svoje znalosti

Legal English v hovorenej či písanej podobe. Pre optimálny študijný výsledok je potrebné

ovládať General English na úrovniupper-intermediate B2ažlower advanced C1

Cieľ

Rozvoj praktických zručností potrebných pre efektívnu prácu v kontexte Legal English.

Obsah seminára

Workshop je prakticky zameraný.

Obsah a okruhy tém:

  • The Practice of Law
  • Company Law
  • Contract Law (contract formation; contract remedies; assignment and third-party rights)
  • Employment Law
  • Negotiable Instruments
  • Secured Transactions, Competition Law
  • a i. podľa potrieb účastníkov

Harmonogram

Výučba a prezentácia:    8.00 – 12.00 / 13.00 – 16.00

Lektori

Mgr. Andrej Dodok, CAELT

 

VZDELANIE:

2001 - 2006 Filozofická fakulta UK, Bratislava

2005 - 2006 University of British Columbia, Canada

Certificate in Advanced English Language Teaching (CAELT)

2001 - 2003 Institute of Leadership and Management London, UK

Certificate in Management

2002 Institute of Foreign Trades, Bratislava: International Certificate in Diplomatic Protocol

2007 European Educational Institute, Bratislava: Presentation skills

2015 Ekonomická univerzita BA: právnické minimum

 

PROFESIONÁLNE SKÚSENOSTI VO VÝUČBE ANGLICKÉHO JAZYKA:

- Má 15 ročnú prax v jazykovom vzdelávaní vo firmách, najmä v kurzoch pre manažment (napr. Hsbc bank

plc, Siemens pse, NBS, Cofely suez, Lenovo, Telefonica, Eset spol.s.r.o)

- individuálne aj skupinové kurzy

- Zameranie: právnická angličtina, business English, kurz „Slovenské zákony“, príprava študentov na skúšky

Cambridge certifikátov (BEC,ILEC,IILE)

- Niektoré z Andrejových špecializovaných kurzov: Policies and Directives, Anti money laundering

legislation, Financial marketing oversight legislation, Fast-moving consumer goods

- Spolupráca s the Bridge od roku 2010

 

 

 

FRANCISCO OCEQUERA

 

VZDELANIE:

1998 University of California, Berkeley

Ekonomika a politika životného prostredia

2009 University of Cambridge, UK

CELTA (certifikát na výučbu anglického jazyka)

 

PROFESIONÁLNE SKÚSENOSTI VO VÝUČBE ANGLICKÉHO JAZYKA:

- Francisco učí angličtinu od roku 2011, posobil ako súkromný tútor angličtiny a súčasne ako učiteľ

pre vládny program v USA

- s the Bridge spolupracuje od júna 2015

- spolupodieľa sa na projekte: „Skupinová výučba anglického jazyka zamestnancov štátnej správy

v rámci prípravy a výkonu predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v roku

2016“

INÉ PRACOVNÉ SKÚSENOSTI:

- Francisco pôsobil na viacerých postoch vo firmách v USA a Mexiku ako napr.: analytik rozvoja

obchodu a podnikania, koordinátor vzdelávania, projektový manažér, atď

- Francisco je certifikovaný učiteľ jógy

Dĺžka trvania

1 deň

Výučba a prezentácia:   8.00 – 12.00 / 13.00 – 16.00 

Cena

128.93 € bez DPH
154.72 € s DPH

Variabilný symbol

1554

Aktuálne termíny

26. 10. 2017 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Emília Farkašová
tel.: 02/5787 3531
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail