IBV / Vzdelávanie / Jazykové vzdelá... / Komunikácia so zahraničným partnerom v anglickom jazyku  

Komunikácia so zahraničným partnerom v anglickom jazyku

školenie pre úroveň Intermediate B1 – Upper-intermediate B2

Účastníci

Workshop je určený záujemcom v rámci pracovných povinností komunikujú so zahraničných partnerom pri pracovných stretnutiach, konferenciach. Požadovaná vstupná úroveň je intermediate B1 až upper-intermediate B2 

Cieľ

Zlepšenie jazykových kompetencií nevyhnutných pre samostatné fungovanie v anglickom jazyku, osvojenie si techník a stratégií potrebných pre efektívne plnenie pracovných úloh, ktoré sa viažu k zameraniu kurzu, rozšírenie slovnej zásoby z oblasti všeobecného a odborného jazyk, zdokonalenie stratégie práce s neznámou slovnou zásobou

Obsah seminára

Nadväzovanie a udržiavanie kontaktov (písomná a ústna komunikáciu, telefonovanie, písanie emailov a i.); slovná zásoba potrebná:

  • pri spolupráci na projekte,
  • pri všeobecnej a odbornej diskusii pri riešení spoločných úloh,
  • pri prezentácii výstupov spoločnej práce či projektu,
  • pri účasti na pracovných stretnutiach, na konferencii a i.,
  • pri spoločenských akciách počas pracovných stretnutí a i. podľa potrieb účastníkov.

Lektori

slovenský v kombinácii s native speakerom 

Dĺžka trvania

3 dni, spolu 18 vyučovacích hodín

Garant

Mgr. Emília Farkašová
tel.: 02/5787 3531
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail