IBV / Vzdelávanie / Jazykové vzdelá... / Intermediate Financial English, Modul I, Modul II  

Intermediate Financial English, Modul I, Modul II

špecializovaný kurz, úroveň intermediate B1 až upper-intermediate B2

Modul I a Modul II tvoria obsahovo samostatné podujatia, t.j. je možné absolvovať len jeden vybratý modul. Pre optimálny študijný výsledok je vhodné absolvovať oba moduly. 

Účastníci

Kurz je určený záujemcom, ktorí majú dobré vedomosti angličtiny na úrovni intermediate B1 alebo upper-intermediate B2 a potrebujú získať, resp. zvýšiť úroveň ovládania Financial English s dôrazom na odbornú slovnú zásobu a špecifické črty odborného štýlu z finančnej oblasti. 

Cieľ

Primerane rozsahu kurzu

 • zlepšiť schopnosť účastníkov efektívne fungovať v anglickom jazyku v segmente Financial English,
 • rozšíriť ich slovnú zásobu o špecializované výrazy a frázy z oblasti Financial English,
 • zvýšiť kvalitu ich prejavu v rámci odborných tém ako aj ich sebadôveru a plynulosť v anglickom jazyku všeobecne.

Obsah seminára

Je postavený na autentických materiáloch, kladie dôraz na prezentáciu odbornej terminológie a zoznamuje účastníkov so špecifickými črtami anglického odborného štýlu vo finančnej oblasti. Obsah vytvára priestor pre reagovanie na potreby účastníkov. 
Modul I

 • finančné správy a vyhlásenia,
 • finančná stratégia firmy,
 • riziká a analýzy,
 • etika vo finančníctve,
 • investičné bankovníctvo,
 • medzinárodné účtovné štandardy
 • slovná zásoba a gramatika podľa potrieb účastníkov v rámci preberaného učiva

Modul II

 • účtovný software
 • audit,
 • aktíva,
 • hodnotenie spoločnosti,
 • rozpočet,
 • ekonomické faktory,
 • forenzné účtovníctvo,
 • bankovníctvo
 • slovná zásoba a gramatika podľa potrieb účastníkov v rámci preberaného učiva

Lektori

slovenský 

Dĺžka trvania

36 hodín (2 x 1,5 hod týždenne, celkom 24 stretnutí) 

Garant

Mgr. Emília Farkašová
tel.: 02/5787 3531
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail