IBV / Vzdelávanie / Jazykové vzdelá... / Effective Meetings  

Effective Meetings

workshop, úroveň upper-intermediate B2 až lower advanced C1

Účastníci

Workshop je určený záujemcom, súčasťou pracovných povinností ktorých je príprava a prednes prezentácií. Požadovaná vstupná úroveň je upper-intermediate B2 až lower advanced C1 

Cieľ

Zlepšiť schopnosť pripraviť a riadiť pracovné stretnutie v angličtine resp. sa ho zúčastniť, ako aj podporiť celkový rozvoj schopnosti vyjadrovať sa efektívne a kultivovane v anglickom jazyku 

Obsah seminára

Workshop je prakticky zameraný. Obsah pokrýva nasledujúce témy:

  • Establishing the purpose of the meeting,
  • Setting the agenda,
  • Purpose of minutes, Rights and obligations of the minute-taker,
  • Supporting the minute-taker,
  • Managing the discussion,
  • Managing conflict, Building consensus,
  • Making decisions
  • Contributions: Preparation and delivery
  • Body language and gestures effectively,
  • Summing up, Closing a meeting

Lektori

native speaker 

Dĺžka trvania

2 dni

Garant

Mgr. Emília Farkašová
tel.: 02/5787 3531
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail