IBV / Vzdelávanie / Jazykové vzdelá... / Advanced Survival Skills for Business Trips  

Advanced Survival Skills for Business Trips

špecializovaný kurz , úroveň upper-intermediate B2 až lower advanced

Účastníci

Kurz je určený záujemcom, ktorí si potrebujú zlepšiť schopnosť komunikovať v angličtine v rámci štandardných situácií počas pracovných ciest a pobytov v zahraničí. Je koncipovaný pre úroveň upper-intermediate B2 až lower advanced C1. 

Cieľ

Primerane rozsahu kurzu

 • zlepšiť predovšetkým úroveň ústneho prejavu účastníkov v kontexte štandardných situácií, ktoré sa vyskytujú pri služobných cestách a pracovných pobytoch v zahraničí, 
  zlepšiť rečovú zručnosť počúvania s porozumením, 
  rozšíriť slovnú zásobu, 
  podporiť rozvoj špeciálnych zručností spojených s prezentáciou, vyjednávaním a účasťou na pracovných stretnutiach v anglickom jazyku.

Obsah seminára

Obsah kurzu sa zameriava na aktivity vedúce k zlepšeniu ústneho prejavu a s ním úzko spojenej zručnosti počúvania s porozumením. Sústreďuje sa na tzv. survival skills, to znamená jazykové zručnosti, ktoré umožňujú cudzincovi z jazykového a kultúrneho hľadiska úspešne obstáť v základných reálnych životných situáciách, s ktorými sa účastníci stretávajú počas pracovných pobytov v zahraničí, ako sú napr.:

 • Breaking the ice- small talk
 • Who are you?- what do you do, who do you work for ?
 • Talking about myself- work, hobbies, family, friends
 • Keeping in touch - telephoning, writing letters and emails
 • Talking about your town and country
 • Social skills
 • Professional skills (meeting and negotiating skills)
 • Basic presentation skills
 • How to survive in hotels
 • Getting around, asking for help

Lektori

native speaker 

Dĺžka trvania

19,5 hodín (1 x 1,5 hod týždenne, celkom 13 stretnutí)  

Garant

Mgr. Emília Farkašová
tel.: 02/5787 3531
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail