IBV / Vzdelávanie / Dištančné vzdel... / Právo pre bankovú prax  

Právo pre bankovú prax

Vzdelávacie podujatie Právo pre bankovú prax sa zameriava na poskytnutie poznatkov z právnej problematiky relevantnej pre potreby  bankových  pracovníkov. Umožňuje získať celkový  prehľad  o  právnej problematike, upravujúcej  pôsobenie v oblasti bankovníctva, ako aj konkrétne praktické vedomosti, ktoré by mal každý bankový pracovník ovládať a vedieť aplikovať vo svojej každodennej činnosti, a to v primeranom rozsahu a hĺbke. Vzdelávacie   podujatie  Právo pre bankovú prax  sa  realizuje formou dištančného vzdelávania. Príslušnej forme realizácie je prispôsobený rozsah (počet hodín) prezenčných aktivít a funkcia písomných materiálov.

Pozvánka, prihláška 2013/2014

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail