Právo pre bankovú prax

Vzdelávacie podujatie Právo pre bankovú prax sa zameriava na poskytnutie poznatkov z právnej problematiky relevantnej pre potreby  bankových  pracovníkov. Umožňuje získať celkový  prehľad  o  právnej problematike, upravujúcej  pôsobenie v oblasti bankovníctva, ako aj konkrétne praktické vedomosti, ktoré by mal každý bankový pracovník ovládať a vedieť aplikovať vo svojej každodennej činnosti, a to v primeranom rozsahu a hĺbke. Vzdelávacie   podujatie  Právo pre bankovú prax  sa  realizuje formou dištančného vzdelávania. Príslušnej forme realizácie je prispôsobený rozsah (počet hodín) prezenčných aktivít a funkcia písomných materiálov.

Pozvánka, prihláška 2013/2014