IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Základné kurzy / Základy finančnej matematiky  

Základy finančnej matematiky

Účastníci

Seminár je určený predovšetkým novoprijatým zamestnancom bánk, poisťovní a iných finančných inštitúcií a zamestnancom s neekonomickým vzdelaním zaoberajúcim sa úročením vkladov, úvermi, sporením, ktorí pre profesionálny výkon práce potrebujú získať primerané informácie, utriediť a rozšíriť si vedomosti.

Cieľ

Poskytnúť účastníkom základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z oblasti finančnej matematiky.

Obsah seminára

 • Úvod do základov finančnej matematiky
  Jednoduché úročenie
  Zložené úročenie
  Diskontovanie
  Metodika výpočtu úroku
  Základné rovnice
  Cvičenia
 • Základné delenie derivátov
  Termínové kontrakty
  Opčné obchody
  Forwardy, futures, swapy, opcie
  Základy oceňovania derivátov

Lektori

špecialista na uvedenú problematiku s bohatými odbornými a pedagogickými skúsenosťami

Dĺžka trvania

1 deň

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail