IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Základné kurzy / Základy bankovníctva a poisťovníctva pre zamestnancov s neekononickým vzdelaním I - VI  

Základy bankovníctva a poisťovníctva pre zamestnancov s neekononickým vzdelaním I - VI

CYKLUS SEMINÁROV 1 – 6

Účastníci

Cyklus seminárov je určený predovšetkým novoprijatým zamestnancom bánk, poisťovní a iných finančných inštitúcií s neekonomickým vzdelaním, ktorí pre profesionálny výkon práce potrebujú získať primerané informácie, utriediť a rozšíriť si vedomosti. 

Cieľ

Poskytnúť základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z rozsiahlej oblasti bankovníctva a poisťovníctva ako dôležitej súčasti finančných trhov. Cyklus a skladá zo šiestich seminárov. 

Obsah seminára

1.  Banková sústava

  • Centrálna banka a nástroje menovej politiky. Menová politika po prijatí eura

 

2.  Základy finančnej matematiky

  • Typy úrokovania. Základné rovnice. Cvičenia.

 

3.  Pasívne bankové operácie

  • Vklady na požiadanie. Úsporné vklady. Termínové vklady. Vkladové listy a depozitné  certifikáty. Obligácie.

 

4.  Aktívne operácie banky

  • Postup pri poskytovaní úveru. Reálne zabezpečenie úveru a ručenie. Typy úverov. Úverový úpis. Emisná pôžička. Hypotekárne bankovníctvo. Hypotekárny úver. Hypotekárny leasing. Splácanie hypotekárnych úverov. Cvičenia.

 

5.  Faktoring

  •  Príklady na výpočet nákladov faktoringu.

 

     Forfaiting

  •  Príklady na forfaiting.
  •  Leasing. Operatívny leasing. Finančný leasing.Leasingová zmluva. Praktická časť a úlohy.

 

6.  Deriváty finančného trhu

Forwardy, futures, swapy, opcie.

Poznámka  

Absolventi celého cyklu  aj absolventi aspoň 4 seminárov z cyklu na základe zvládnutia záverečného testu získajúosvedčenie. 

Je možné  absolvovať celý cyklus 6 seminárov  aj jednotlivé semináre.

Harmonogram

I. seminár   20.09.2017

II. seminár    27.09.2017

III. seminár   04.10.2017

IV. seminár   11.10.2017

V. seminár    18.10.2017

VI. seminár   25.10.2017 

Registrácia: 8.45 -9.00 hod.

Rozsah: 9.00 -15.00 hod.   

Lektori

špecialista na uvedenú problematiku s bohatými odbornými a pedagogickými skúsenosťami

Dĺžka trvania

6 x jeden deň

Cena

500 € bez DPH
600 € s DPH

Variabilný symbol

1498

Aktuálne termíny

20.09. - 25. 10. 2017 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail