IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Základné kurzy / Trendy jazykovej kultúry v bankovníctve a vo verejnej sfére  

Trendy jazykovej kultúry v bankovníctve a vo verejnej sfére

Účastníci

Odborní zamestnanci bánk, finančných a nefinančných inštitúcií, ktorí pripravujú podkladové materiály, prispievajú do novín a odborných časopisov, komunikujú s verejnosťou. Seminár je vhodný tiež pre lektorov a konzultantov, tlmočníkov, prekladateľov, asistentov riadiacich zamestnancov a sekretárky. 

Cieľ

Ukázať vplyv európskej integrácie SR na jazykovú kultúru, praktickými radami a cvičeniami pomôcť dosiahnuť úspech v písomnej a ústnej komunikácii. Poskytnúť účastníkom informácie o zásadách tvorenia ústneho a písomného prejavu, na príkladoch dokumentovať jazykovú správnosť a štylistickú adekvátnosť, priblížiť súčasné trendy pri výbere vhodných výrazov a adaptácii cudzích termínov v slovenskom jazyku, poukázať na vzťah medzi jazykovou kultúrou a komunikačnou efektívnosťou. Precvičiť účastníkov v správnej výslovnosti a úspešnej komunikácii. 

Obsah seminára

 • európska integrácia a následné zmeny v jazykovej kultúre
 • slovenčina ako štátny jazyk a jej podoby
 • jazykovedné inštitúcie
 • kodifikačné príručky
 • aktuálne jazykové normy a čistota jazyka
 • princípy jazykovej kultúry
 • kultivovanie a hodnotenie jazykového prejavu
 • kodifikácia  - norma – úzus
 • kritériá posudzovania ústneho a písomného prejavu
 • typické chyby v hovorených a písaných prejavoch
 • dynamika slovenčiny v súvislosti s agendou EÚ
 • adaptácia prevzatých termínov v slovenskom jazyku
 • jazyková správnosť a komunikačná efektívnosť
 • príklady a cvičenia, praktické rétorické situácie z pohľadu moderného jazyka

Harmonogram

registrácia: 8.45 - 9.00 hod.

prednáška: 9.00 -16.00 hod.

Lektori

Doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD.,odborníčka na otázky jazykovej kultúry z Katedry slovenského jazyka, FiF UK v Bratislave 

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

120 € bez DPH
144 € s DPH

Variabilný symbol

1609

Aktuálne termíny

13. 02. 2018 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail