IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Základné kurzy / Slovenská republika v reflexii zmien v Európskej únii  

Slovenská republika v reflexii zmien v Európskej únii

Účastníci

Zamestnanci štátnej správy, bánk a iných finančných inštitúcií, ktorí potrebujú chápať širšie súvislosti svojej práce v rozsahu predmetnej problematiky.

Cieľ

Prehĺbiť vedomosti účastníkov o členstve v EÚ, o zmenách európskeho práva pod vplyvom Lisabonskej zmluvy a svetovej hospodárskej krízy, o vplyve členstva a krízy na hospodársku politiku SR a na aktuálny hospodársky vývoj SR. Snaha o analýzu súčasného stavu a kondície ekonomiky SR, vyhliadok, nových perspektív i nebezpečenstiev.

Obsah seminára

  • úvod do problematiky EÚ
  • úniové právo a vplyv Lisabonskej zmluvy a svetovej hospodárskej krízy
  • prvých osem rokov členstva SR v EÚ
  • EÚ v slovenskej právnej reflexii
  • SR a EÚ v číslach
  • vplyv prestavby národného hospodárstva, globalizácie a členstva SR v EÚ na hospodársku politiku SR
  • komparatívne výhody SR, priame zahraničné investície, podpora exportu, zahraničný obchod SR, podpora vedecko-technického rozvoja a rozvoja ľudských zdrojov, vplyv nadnárodných korporácií
  • vplyv krízy na svetových finančných trhoch
  • priority EÚ a priority SR, strategické plánovanie v podmienkach EÚ, potreba koordinácie významných procesov  v podmienkach SR
  • diskusia a zhrnutie

Lektori

skúsený odborník v oblasti úniového práva 

Dĺžka trvania

1 deň (od 9:00 do 16:00 hod.) 

Garant

Ing. Mario Goliaš
tel.: 02/5787 3541
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail