IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Základné kurzy / Registre v Slovenskej republike  

Registre v Slovenskej republike

Účastníci

Seminár je určený pre zamestnancov finančného sektora, podnikateľského sektora, verejnej správy a samosprávy, ktorý prichádzajú do styku s registrami v Slovenskej republike.  

Cieľ

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom prehľad o väčšine registrov dostupných na Slovensku. Účastníci získajú základné informácie o registroch, aktuálnych či pripravovaných zmenách, ktoré budú v blízkej budúcnosti implementované v tejto oblasti. Počas seminára bude vytvorený priestor na diskusiu

Obsah seminára

- Bankový a nebankový register
- Živnostenský register
- Obchodný register
- Kataster nehnuteľností
- Notársky centrálny register záložných práv
- Hospodársky register
- Register bankových záruk
- Register finančných agentov a sprostredkovateľov
- Register veriteľov poskytujúcich spotrebiteľské úvery)

Program seminára je vedený interaktívnou formou, účastníci nielen získavajú informácie, ale tiež diskutujú o danej téme.

Harmonogram

09:00 - 09:10 Otvorenie
09:10 - 10:00 Bankový register a nebankový register, Ján Budinský
10:00 - 10:50 Živnostenský register, Ján Dutko
10:50 - 11:10 Prestávka
11:10 - 12:00 Obchodný register, Marián Blaha
12:00 - 12:30 Obed
12:30 - 13:20 Kataster nehnuteľností, Odeta Poldaufová
13:20 - 14:10 Notársky centrálny register záložných práv, Marián Kováč
14:10 - 14:20 Prestávka
14:20 - 15:10 Hospodársky register, Igor Tinka
15:10 - 15:25 Register bankových záruk , Miroslav Kopáč
15:25 - 15:40 Register finančných agentov a sprostredkovateľov, Eduard Riegel
15:40 - 15:55 Register veriteľov poskytujúcich spotrebiteľské úvery, Tatiana Ďuríková

Lektori

Ing. Ján Budinský - konateľ Crif - Slovak Credit Bureau
Ing. Ján Dutko - riaditeľ Odboru živnostenského podnikania, MV SR
JUDr. Marián Blaha - predseda Okresného súdu Banská Bystrica
JUDr. Odeta Poldaufová - riaditeľka legislatívneho odboru, Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
JUDr. Marián Kováč - člen Analytickej skupiny Prezídia Notárskej komory SR
Dr. h. c. Igor Tinka - predseda predstavenstva, SIMS
Ing. Miroslav Kopáč - hlavný projektant IS dohľadu v NBS
Ing. Eduard Riegel - expert povoľovacích procesov v NBS
Ing. Tatiana Ďuríková - expertka finančných trhov v NBS

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

88.8 € bez DPH
106.56 € s DPH

Variabilný symbol

0771

Aktuálne termíny

10. 04. 2013

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

PhDr. Mária Fedorová, PhD.
tel.: 02/48246 534
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail