IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Základné kurzy / Realitný trh a oceňovanie nehnuteľností  

Realitný trh a oceňovanie nehnuteľností

Účastníci

Všetci pracovníci realitných kancelárii, ktorí si pre svoju prácu potrebujú rozšíriť poznatky o realitnom trhu.

Cieľ

Zoznámiť účastníkov s makroekonomickými faktormi, ktoré vplývajú na realitný trh, oboznámiť ich s vývojom cien nehnuteľností, ich aktuálnym stavom a predpokladaným budúcim vývojom. Objasniť účastníkom pohľad komerčných bánk na nehnuteľnosti, ich ohodnocovanie pre účel zriadenia záložného práva pri ich financovaní prostredníctvom úverov v komerčných bankách.

Obsah seminára

1, Vybrané makroekonomické otázky realitného trhu na Slovensku:

- charakteristika realitného trhu a potreba jeho sledovania

- faktory ovplyvňujúce realitný trh

- aktuálny stav a vývoj cien nehnuteľností na bývanie

- údaje o cenách nehnuteľností na bývanie za III. štvrťrok roku 2012

- diskusia

2, Ohodnocovanie nehnuteľností:

- základné pojmy v oblasti nehnuteľností a ich hodnôt

- rozdelenie nehnuteľností pre účely bánk a dôvody takéhoto delenia

- dôvody záložného práva a potreba ohodnocovania nehnuteľností v banke

- požiadavky NBS na nehnuteľnosti a ohodnotenie nehnuteľnosti pre účel zriadenia záložného práva k aktívnym obchodom

- hodnota nehnuteľnosti akceptovaná bankou pre účel zriadenia záložného práva k aktívnym obchodom

- vhodné a nevhodné nehnuteľnosti pre účel zriadenia záložného práva

- využívanie rôznych databáz, cien a hodnôt nehnuteľností v bankách

- odhad budúceho vývoja cien nehnuteľností a hypotekárneho trhu

- diskusia

Harmonogram

registrácia účastníkov: 8:45-9:00

1. prednáška a diskusia: 9:00-10:30

prestávka: 10:30-11:00

2. prednáška a diskusia: 11:00-12:30

Lektori

Ing. Mikuláš Cár, PhD. - analytik oddelenia makroekonomických analýz Odboru menovej politiky NBS

Ing. Pavol Minárik - znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností

Dĺžka trvania

0,5 dňa

Cena

52.6 € bez DPH
63.12 € s DPH

Variabilný symbol

0718

Aktuálne termíny

22. 11. 2012 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Jozef Kučera
tel.: 02 / 57873532
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail