IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Základné kurzy / Platobné systémy v SR po zavedení eura  

Platobné systémy v SR po zavedení eura

Účastníci

Zamestnanci bánk, poisťovní, správcovských spoločností, obchodníkov s cennými papiermi a ďalších inštitúcií. 

Cieľ

Včas informovať zamestnancov bankového a finančného sektora o aktuálnom stave v oblasti platobných systémov a platobného styku po zavedení eura v SR. 

Obsah seminára

  • TARGET2-SK – platobný RTGS systém Národnej banky Slovenska, napomáhajúci hladkému výkonu transakcií menovej politiky a iných platieb veľkého významu.
  • SIPS – retailový platobný systém určený pre klíring klientskych bezhotovostných platieb v Slovenskaj republike
  • SEPA (Single European Payment Area) – základná vízia zjednocujúca Európsky hospodársky priestor v oblasti platobných systémov

Lektori

experti odboru platobného styku Národnej banky Slovenska. 

Dĺžka trvania

3 hodiny 

Garant

Ing. Mario Goliaš
tel.: 02/5787 3541
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail