IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Základné kurzy / Novela zákona o mediácii a jej aplikačné pôsobenie v právnej praxi  

Novela zákona o mediácii a jej aplikačné pôsobenie v právnej praxi

Účastníci

Seminár je určený pre mediátorov, mediačné centrá, právnikov finančných inštitúcií a všetkých záujemcov o danú problematiku.

Cieľ

ŸOboznámiť účastníkov s platnými právnymi predpismi, a s aktuálnymi zmenami ktoré nadobudli platnosť 1. januára 2016

Obsah seminára

  • zásadne zmeny procesu mediácie - začatie, skončenie, kniha mediácii,
  • Notársky centrálny register listín,
  • zmena postavenia mediátora a mediačného centra,
  • mediácie spotrebiteľských sporov na finančných trhoch,
  • revízia základných povinností mediátora,
  • vzdelávanie a odborná skúška mediátora, preskúšanie mediátora,
  • dočasné pozastavenie výkonu funkcie mediátora.

Lektori

Milan Budjač, odborník na spotrebiteľské právo, aktívne pôsobiaci v sektore ochrany spotrebiteľa a zmluvného práva.

Dĺžka trvania

 1 deň

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail