IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Účtovníctvo, vý... / TRANSFEROVÉ OCEŇOVANIE  

TRANSFEROVÉ OCEŇOVANIE

Účastníci

Zamestnanci, ktorí si chcú zvýšiť svoju odbornosť v oblasti transferového oceňovania, a doplniť si vedomosti o aktuálne témy v danej oblasti, najmä zamestnanci z bankového a finančného  prostredia, audítori, finanční manažéri, finanční riaditelia, vedúci pracovníci v oblasti obchodu, podnikateľskej sféry, a všetci zamestnanci, ktorí sa s problematikou transferového oceňovania stretávajú vo svojom profesijnom zameraní.

Cieľ

Cieľom školenia je poskytnúť aktuálne informácie a upozorniť na zmeny súvisiace s transferovým oceňovaním a tiež ozrejmiť požiadavky  na spracovanie dokumentácie o transferovom oceňovaní.

Obsah seminára

 • Úvod do BEPS – Súlad transferového oceňovania s tvorbou hodnoty
 • Aplikovanie princípu nezávislého vzťahu:
 • Identifikovanie komerčných a finančných vzťahov
 • Faktory porovnateľnosti
 • Straty a ich chápanie v kontexte transferového oceňovania
 • Miestne úspory a iné miestne trhové znaky
 • Pracovná sila (naakumulovaná)
 • Synergie skupiny
 • Nehmotný majetok - Transakcie využívania alebo prevodu IP
 • Služby s nízkou pridanou hodnotou:
 • Hlavné problematické oblasti

 

Zjednodušenie z pohľadu BEPS

 • “Cost contribution arrangements (CCAs)“
 • Koncept

 

Aplikovanie princípu nezávislého vzťahu

 • Odporúčania k štruktúrovaniu a dokumentovaniu CCAs

Lektori

Dĺžka trvania

1 deň

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail