IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Účtovníctvo, vý... / TRANSFEROVÉ OCEŇOVANIE  

TRANSFEROVÉ OCEŇOVANIE

Účastníci

Zamestnanci, ktorí si chcú zvýšiť svoju odbornosť v oblasti transferového oceňovania, a doplniť si vedomosti o aktuálne témy v danej oblasti, najmä zamestnanci z bankového a finančného  prostredia, audítori, finanční manažéri, finanční riaditelia, vedúci pracovníci v oblasti obchodu, podnikateľskej sféry, a všetci zamestnanci, ktorí sa s problematikou transferového oceňovania stretávajú vo svojom profesijnom zameraní.

Cieľ

Cieľom školenia je poskytnúť aktuálne informácie a upozorniť na zmeny súvisiace s transferovým oceňovaním a tiež ozrejmiť požiadavky  na spracovanie dokumentácie o transferovom oceňovaní.

Obsah seminára

 • Úvod do BEPS – Súlad transferového oceňovania s tvorbou hodnoty
 • Aplikovanie princípu nezávislého vzťahu:
 • Identifikovanie komerčných a finančných vzťahov
 • Faktory porovnateľnosti
 • Straty a ich chápanie v kontexte transferového oceňovania
 • Miestne úspory a iné miestne trhové znaky
 • Pracovná sila (naakumulovaná)
 • Synergie skupiny
 • Nehmotný majetok - Transakcie využívania alebo prevodu IP
 • Služby s nízkou pridanou hodnotou:
 • Hlavné problematické oblasti

 

Zjednodušenie z pohľadu BEPS

 • “Cost contribution arrangements (CCAs)“
 • Koncept

 

Aplikovanie princípu nezávislého vzťahu

 • Odporúčania k štruktúrovaniu a dokumentovaniu CCAs

Harmonogram

prezentácia:                 8.45 h – 9.00 h

vyučovanie:                 9.00 h – 16.00 h

Lektori

Martin Sabol,  manažér na oddelení daní spoločnosti Deloitte Slovenska, certifikovaný daňovým poradca od roku 2007 a člen Slovenskej komory daňových poradcov. V minulosti  pôsobil v iných spoločnostiach tzv. “Veľkej Štvorky”. Počas svojej vyše štrnásťročnej kariéry nadobudol skúsenosti prakticky zo všetkých oblastí zdaňovania, s osobitným dôrazom na priame zdaňovanie spoločností a medzinárodné zdaňovanie. Martin taktiež poskytuje služby v oblasti prípravy daňových priznaní spoločností a hĺbkových auditov (due diligence). Medzi jeho klientov patria spoločnosti z prakticky všetkých priemyselných odvetví, so zameraním na sektor energetiky a nehnuteľností.

 

V posledných rokoch sa Martin špecializuje na problematiku transferového oceňovania spoločností, najmä na prípravu dokumentácie k transferovému oceňovaniu. V tejto oblasti spolupracoval s množstvom spoločností z rôznych odvetví priemyslu, vrátane bánk a poisťovní.

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

350 € bez DPH
420 € s DPH

Variabilný symbol

1399

Aktuálne termíny

04. 05. 2017 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2015

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail