IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Účtovníctvo, vý... / Riadenie firmy a finančné vykazovanie podľa slovenských a medzinárodných štandardov  

Riadenie firmy a finančné vykazovanie podľa slovenských a medzinárodných štandardov

Čo potrebujú vedieť manažéri o svojej firme

Účastníci

Seminár je vhodný pre všetkých, ktorí majú na starosti sledovanie finančného zdravia firmy, finančnú pozíciu a výkonnosť firmy, finančné investície, transakcie s obežným majetkom a  sledujú hodnotu akcií.

Cieľ

Vysvetliť postupy pri finančnom vykazovaní podľa slovenských a medzinárodných štandardov, na príkladoch analyzovať ukazovatele finančného zdravia, znižovanie alebo zvyšovanie hodnoty zásob, peňazí, záväzkov a rezerv, vysvetliť podstatu podvodov s karuselovými obchodmi.

Obsah seminára

Finančné zdravie firmy a jeho odraz vo finančných výkazoch

základné ukazovatele finančného zdravia; hodnota firmy vo vzťahu k vlastnému imaniu v súvahe; odraz finančného zdravia firmy v ostatných finančných výkazoch; príklady

 • Vplyv vybraných transakcií na finančnú pozíciu a výkonnosť firmy
  - transakcie s neobežným majetkom
  (zníženie/zvýšenie hodnoty majetku; vplyv odpisovej politiky na hodnotu firmy; prerušenie odpisovania; finančné investície – prečo padol Parmalat); príklady
 • Vplyv vybraných transakcií na finančnú pozíciu a výkonnosť firmy
  - transakcie s obežným majetkom
  (zníženie/zvýšenie hodnoty zásob, pohľadávok, peňazí; opravné položky; krach Lehman Brothers); príklady

 

Vplyv vybraných transakcií na finančnú pozíciu a výkonnosť firmy

 • transakcie v oblasti záväzkov, rezerv, daní
  (zníženie/zvýšenie hodnoty záväzkov a rezerv; kapitalizácia; podvody s karuselovými obchodmi) ; príklady
 • Vplyv vybraných transakcií na finančnú pozíciu a výkonnosť firmy
  - transakcie kúpy a predaja podniku; majetkové vklady; zlúčenie, splynutie a rozdelenie firmy
  príklady
 • Hodnota akcií; zriedenie hodnoty; vyplácanie manažérov akciami
  príklady

Seminár sa zameriava  na rozvoj praktických zručností formou riešenia príkladov z praxe.

Prosíme účastníkov, aby si priniesli kalkulačky

Lektori

audítori, dlhoroční prekladatelia a revízori textov nových štandardov

Dĺžka trvania

1,5 dňa

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail