IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Účtovníctvo, vý... / IFRS 2016 - novinky, komentáre, príklady  

IFRS 2016 - novinky, komentáre, príklady

Účastníci

Odborní zamestnanci bánk,  iných finančných inštitúcií, lízingových spoločností a zamestnanci firiem, ktorí prichádzajú do kontaktu s výkazmi tvorenými podľa IFRS.

Interaktívny seminár je určený všetkým, ktorí pracujú s účtovnými závierkami pripravovanými na základe medzinárodných účtovných štandardov IFRS a chcú si zmeny potvrdiť na príkladoch.

Cieľ

Seminár umožní účastníkom získať prehľad o medzinárodných účtovných štandardoch, ktoré budú vysvetlené na praktických príkladoch.

Obsah seminára

Prezentácia účtovnej závierky

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2406 z 18. decembra 2015 prijíma zmeny IAS 1 s názvomIniciatíva zverejňovanias uplatnením najneskôr od dátumu začiatku svojho prvého účtovného roka, ktorý sa začína 1.1.2016 alebo neskôr. Informácia o súvisiacich zmenách IFRS 5, IFRS 7, IAS 19, IAS 34, IFRS 1.

  • IAS 1 – Prezentácia účtovnej závierky

Konsolidácie podľa IFRS

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1703 z 22. septembra 2016 prijíma zmeny s uplatnením najneskôr od dátumu začiatku svojho prvého účtovného roka, ktorý sa začína 1.1.2016 alebo neskôr. Informácia o súvisiacich zmenách IFRS 10, IFRS 12, IAS 28, IFRS 9/IAS 39

  • IAS 27   – Individuálna účtovná závierka
  • IFRS 10 – Konsolidovaná účtovná závierka
  • IFRS 12 – Zverejňovanie podielov v iných účtovných jednotkách
  • IFRS 3  – Podnikové kombinácie
  • IAS 28 – Investície do pridružených a spoločných podnikov
  • IFRS 11 – Spoločné dohody
  • IFRS 5  – Dlhodobý majetok držaný na predaj a ukončené činnosti
  • diskusia - závery

Lektori

Ing. Ivan Bošela, Ing. Ivan Bošela ml., daňoví a účtovní poradcovia, audítori, dlhoroční prekladatelia a revízori textov nových štandardov

Dĺžka trvania

1 deň

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail