IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Účtovníctvo, vý... / Finančné nástroje podľa IFRS v praxi  

Finančné nástroje podľa IFRS v praxi

Účastníci

Metodici účtovníctva, zamestnanci učtární, útvarov výkazníctva, group-reportingu, back-office, interného auditu a kontroly, riadenia rizík, t. j. zamestnanci zabezpečujúci účtovanie podľa IFRS a zodpovedajúci za prípravu a zostavenie účtovnej závierky podľa IFRS, ako aj ďalší zamestnanci bánk a finančných inštitúcií, ktorých práca si vyžaduje ovládať predmetnú problematiku.

Cieľ

Vysvetliť účtovanie a vykazovanie finančných nástrojov podľa štandardov IFRS.

Obsah seminára

  • IAS 7  – Výkazy peňažných tokov
  • IAS 32 – Finančné nástroje: Prezentácia
  • IAS 39 – Finančné nástroje: Vykazovanie a oceňovanie
  • IFRS 7 – Finančné nástroje: Zverejňovanie
  • IFRS 9 – Finančné nástroje
  • IFRS 13 – Oceňovanie reálnou hodnotou

Lektori

renomovaní odborníci v oblasti medzinárodných štandardov finančného výkazníctva

Dĺžka trvania

1 deň

Garant

Ing. Mario Goliaš
tel.: 02/5787 3541
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail