IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Účtovníctvo, vý... / BACEE´s IFRS-Based Bank Analysis Trainig Course  

BACEE´s IFRS-Based Bank Analysis Trainig Course

Účastníci

Cieľ

Obsah seminára

 • CRISIS IN THE EUROZONE - OVERVIEW OF THE CURRENT SITUATION AND APPLICATIONS FOR CEE BANKS
  • New Supervisory Measures, Sovereign Crisis
  • Update on Basel III, End of the Vienna Initiative?
 • ADVANCED BANK ANALYSIS STEP BY STEP
  • Difference Between Credit and Equity Analysis
  • Comparative and Time-series Analysis, Limitations of Forecasting
  • How Reliable Is Available Financial Information In View of the Current Problems?
 • QUALITATIVE ELEMENTS OF ADVANCED BANK RISK ANALYSIS
  • Operating Environment
  • Analysing the Economic/Sovereign Risk Issues
  • Assessing the Bank Regulator
  • Banking System Analysis,Financial Conglomerates/Bank Assurance
  • Peer Group Analysis, Political Support, Ownership and Control
  • Who Is in Ultimate Control of the Bank?
  • Risks Related to Belonging to a Greater Group (FIG)
  • Understanding Related Party Lending
  • Corporate Governance, Strategy and Business Position
  • Corporate Governance in the Banking Industry – Special Features
  • Disclosure of Corporate Governance Issues
  • Role of Strategy and How to Disclose It?
 • IFRS – THE COMMON LANGUAGE OF BANK ANALYSTS
 • QUANTITATIVE METHODS OF IFRS-BASED BANK ANALYSIS
  • Balance Sheet is Dead, Long Live Statement of Financial Position!
  • Analysis of Assets – Structure, Dynamics, Identification of Risks Related to
  • Different Assets Categories – the IFRS perspective
  • Assets-related ratios, Comments on IFRS 39
  • LIQUIDITY
 • QUANTITATIVE METHODS OF IFRS-BASED BANK ANALYSIS
  • Liabilities – Structure, Dynamics, Identification of Risks Related to Different Liabilities Categories. - the IFRS perspective
  • Liabilities-related ratios, Client Deposits, Interbank Deposits
  • CB Funds, CEE Benchmarks
  • Derivatives in the Financial Statements
 • CAPITAL MANAGEMENT
  • Equity - Structure, Dynamics, IFRS-Based Analysis
  • CEE Benchmarks
  • Off-Balance Sheet Items – Structure, Dynamics
  • Equity-related ratios, Dividend Policies
 • OFF-BALANCE SHEET ITEMS
 • IFRS-BASED ANALYSIS OF THE COMPREHENSIVE STATEMENT OF INCOME/1
  • New Approaches and Terms in the CDI as per IFRS
  • Main Sources of Income – Interest Income vs. Fees/Trading
  • Sustainability of Income, Ratios Related to CSI, CEE Benchmarks
 • IFRS-BASED ADVANCED ANALYSIS OF CSI/2
  • Structure of Expenses, Provisioning
  • Impact of the Current Problems on Banks’ Profitability, CEE Benchmarks
  • Impact of New Bank Taxation on Banks’ Profits
  • Income from Different Business Lines and Profitability of Different Products (Consumer Loans, Housing Loans etc.)
 • FINANCIAL RISKS
  • Liquidity Risk, FX Risk, Concentration Risk
  • CEE Benchmarks
  • Reporting of Risk of Currency Loans and Hedging Open FX Positions Stemming from These Loans
 • FINANCIAL RISKS/2
  • Interest Rate Risk, Credit Risk, Operational Risk, Market Risk under IFRS
  • CEE Benchmarks
 • Ratios used in Financial Risk Analysis

Lektori

István Lengyel, Secretary General, BAACE, Banking Association for Central and Eastern Europe, Hungary 

Dĺžka trvania

1 deň

Garant

PhDr. Mária Fedorová, PhD.
tel.: 02/48246 534
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail