IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Riadenie projektov / Riadenie projektov vo finančnej inštitúcii od A po Z  

Riadenie projektov vo finančnej inštitúcii od A po Z

Účastníci

Projektoví manažéri, manažéri IT vývoja, business architekti, IT analytici, business analytici, pracovnici projektovej kancelárie, pracovníci obstarávania a kontrolingu a všetci, ktorí si chcú rozšíriť svoje znalosti z oblasti plánovania či implementácie IT/BUS projektov.

Cieľ

Oboznámenie účastníkov s pravidlami prípravy a exekúcie IT/BUS projektov v špecifických podmienkach banky. Predstavíme „best practice“ princípy pre úspešnú realizáciu projektov v rámci celého životného cyklu projektu, od idey až po rutinnú prevádzku.

Obsah seminára

 1. Úvod do projektového manažmentu
 2. Identifikácia a overenie požiadaviek
 3. Dekompozícia úloh a analýza dopadov
 4. Identifikácia a riadenie rizík
 5. Odhad náročnosti realizácie
 6. Príprava projektového plánu a rozpočtu
 7. Riadenie zmien
 8. Exekúcia projektu
 9. Riadenie a dohľad nad projektom
 10. Uzatváranie a vyhodnotenie projektu
 11. Sumarizácia a zaver

Lektori

certifikovaný „Prince2 Practitioner“ projektový manažér s dlhoročnou praxou implementácie komplexných IT/BUS projektov v bankovom sektore

Dĺžka trvania

1 deň

Garant

Ing. Mario Goliaš
tel.: 02/5787 3541
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail