IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Riadenie projektov / Efektívne riadenie projektov  

Efektívne riadenie projektov

Účastníci

Manažéri na strednom a vyššom stupni riadenia bánk a iných finančných inštitúcií, projektoví manažéri a členovia projektových tímov. 

Cieľ

Vysvetliť podstatu a prínosy projektového riadenia, detailne analyzovať úlohu a význam projektového manažéra, precvičiť použitie adekvátnych metód pri príprave a riadení projektu, na základe ich použitia a efektívneho riadenia tímu naučiť účastníkov zvládnuť riadenie projektu od jeho naplánovania až po vyhodnotenie. 

Obsah seminára

 • Ako definovať projekt a jeho ciele
  • projekt, projektové riadenie
  • kľúčové parametre projektu
  • čo môžeme riadiť v projektoch, príklady z praxe
 • Plánovanie v projekte
  • plán, popis procesov, väzba na kritický reťazec
  • možné obmedzenia v projekte, nástroje efektívneho plánovania
  • spracovanie projektového plánu na základe vlastnej praxe
 • Riadenie projektového tímu
  • parametre úspešného tímu, štruktúra tímu, úlohy členov tímu
  • delegovanie a zodpovednosť v tíme, chyby pri riadení tímu
  • projektové riadenie v rámci Six Sigma
 • Projektový kontroling
  • pukazovatele pre monitorovanie priebehu projektu, korekcia odchýliek
  • plán a skutočnosť, náklady a zdroje, zmeny v projektoch, projektové audity
 • MS Projekt
  • zadávanie údajov, riadenie v reálnom čase, interpretácia výsledkov

Seminár má interaktívny charakter, jeho súčasťou je riešenie analogických cvičení, individuálna práca, prezentácia výsledkov a riadená skupinová diskusia. 

Lektori

Konzultantka IPA Slovakia, koordinátorka viacerých EÚ projektov, spolupracovníčka s univerzitami v ČR, Nemecku a Rakúsku 

Dĺžka trvania

1 deň 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail