IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Riadenie aktív... / ÚROKOVÉ RIZIKO Z POHĽADU BANKOVEJ KNIHY (IRRBB)  

ÚROKOVÉ RIZIKO Z POHĽADU BANKOVEJ KNIHY (IRRBB)

Účastníci

Seminár je určený pre risk manažérov, pracovníkov útvarov riadenia aktív a pasív, interných audítorov, ako aj všetkých zamestnancov, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti z predmetnej problematiky.

Cieľ

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s dokumentom EBA-GL-2015-08, som základnými požiadavkami dokumentu, so zásadami záťažového testovania, s predpokladmi a metódami merania IRRBB, so zásadami riadenia a kontroly riadenia rizík.

Obsah seminára

Úvod:

 • IRRBB a banková regulácia
 • Dokument EBA-GL-2015-08

Scenáre a stresové testovanie:

 • Úvod -typy záťažových testov
 • Standard Shock
 • Frekvencia vykonávania záťažového testovania
 • Minimálne požiadavky na scenáre a proces záťažového testovania
 • Scenáre pre priebežné testovanie
 • Scenáre pre záťažové testovanie

Predpoklady merania IRRBB:

 • Úvod - typy predpokladov používaných na meranie IRRBB
 • Hlavné princípy tvorby predpokladov
 • Čo je klientsky účet?
 • Typy klientskych účtov
 • Behaviorálne predpoklady
 • Plánovanie vlastného kapitálu

Metódy merania IRRBB:

 • Minimálne požiadavky na meranie IRRBB
 • Spôsoby merania IRRBB
 • Proporcionalita a úrovne zložitosti bánk
 • Ukazovatele zisku
 • Ukazovatele ekonomickej hodnoty
 • Výhody a nevýhody jednotlivých metód/ukazovateľov

Riadenie a kontrola IRRBB:

 • Celková stratégia pre IRRBB
 • Zásady, procesy, kontroly riadenia rizík
 • Informačné systémy a kvalita dát
 • Interný reporting

Identifikácia, výpočet a alokácia kapitálu:

 • Úvod - vnútorne stanovený kapitál a jeho použiteľnosť pre IRRBB
 • Identifikácia a výpočet kapitálu
 • Alokácia kapitálu

Zmeny zvažované BCBS:

 • Návrh zmien
 • Dôvody navrhovaných zmien
 • Spôsoby implementácie

Lektori

Mgr. Ing. Václav Novotný, odborník na danú problematiku z českej konzultačnej spoločnosti Advanced Risk Management. Od roku 1999 je konateľom a riaditeľom tejto spoločnosti. Špecializuje sa na posudzovanie kvality procesov a postupov, na posudzovanie kvalitatívnych požiadaviek na modely merania a riadenia rizík a pod.. Vyštudoval Matematicko-fyzikálnu fakultu Karlovej univerzity a Fakultu financií a účtovníctva na Vysokej škole ekonomickej v Prahe.

Dĺžka trvania

1 deň

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail