IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Riadenie aktív... / Stress Testing & Scenario Modelling  

Stress Testing & Scenario Modelling

v spolupráci s Risk Reward Ltd

seminár v anglickom jazyku

Účastníci

 • Risk Managers
 • Internal Auditors
 • Business Managers

 Participants are expected to have a prior sound background in financial services.

Cieľ

The objective of this course is for course participants to gain a better understanding of the techniques that are used in practice in relation to stress testing for credit risk.  Delegates will also gain a better understanding as to what it really means for an institution to be under stress and what has caused institutions to fail before.  The course will consider how this fits within the Basel II framework and also what actions should have been taken to prevent such failures from having occurred. The course will focus on a series of practical case studies which will illustrate the rules and regulations and will also involve interaction by the course delegates.

Obsah seminára

Session 1:  An Introduction to Stress Testing & Scenario Modelling

 • What is stress testing?
 • What is the difference between scenario modelling and stress testing

Session 2:  The Regulatory Imperative

 • Current regulations on stress testing and scenario modelling
 • Principals of  sound stress testing (BIS May 2009)

Session 3:  Credit Risk Stress Tests

 • Types of credit stress tests
 • Catastrophe scenarios
 • How to develop typical stress tests
 • How to build credit risk stress modelling into a risk framework

Session 4:  Market Risk Stress Tests

 • Types of market risk stress tests
 • How markets move under stress
 • Risk mitigation strategies
 • Linkage to credit stress tests
 • How to develop typical stress tests
 • How to build market risk stress modelling into a risk framework

Session 5:  Liquidity Risk Stress Tests

 • Types of liquidity risk stress tests
 • Reserve funding lines
 • How to build liquidity risk stress modelling into a risk framework

Session 6:  Operational Risk Scenario Tests

 • Types of operational scenario tests
 • Use of external loss data
 • Lessons from major disasters
 • How to develop generic scenarios

Session 7:  Reporting Stress Testing

 • How will stress testing be reported to management
 • How to gain the attention of the Board

Harmonogram

prezentácia:                                                                                                                                               8.45 h – 9.00 h

otvorenie:                                                                                                                                                  9.00 h

vyučovanie:                                                                                                                                              9.00 h – 16.00 h

Lektori

Dennis William Cox, BSc FCSI FCA is a leading financial services risk management and internal audit specialist and CEO of Risk Reward Limited. He has held senior management positions within the banking and accountancy profession as Director, Risk Management at HSBC Insurance Brokers Limited and Director, Risk Management, Prudential Portfolio Managers.  He also has detailed knowledge of the banking practises and regulation in the UK, Europe and North America as well as in the emerging markets of the Middle East, West and Southern Africa, Hong Kong, Singapore and Malaysia.

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

339.6 € bez DPH
407.52 € s DPH

Variabilný symbol

0642

Aktuálne termíny

10. 05. 2012

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Dominika Haringová
tel.: 02/5787 3535
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail