• Cena kurzu
  345€
 • Najbližší termín
  21. 11. 2018
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

SOLVENCY II V PRAXI

Ciele

Na seminári budú účastníkom predstavené súvislosti vyplývajúce z požiadaviek Solvency II, a ich dopad na manažérske úlohy. V rámci seminára se taktiež zameriame na skúsenosti trhu a na to ako využiť nové požiadavky pre riadenie spoločnosti a zefektívnenie procesov v spoločnosti.

Účastníci

Manažéri a riadiaci zamestnanci poisťovní a sprostredkovateľských spoločností, ako aj špecialisti kontrolingu, IT analytici, ktorí potrebujú k svojej práci znalosti z problematiky Solvency II.

Obsah seminára

 • riadiaci a kontrolný systém
 • efektívny systém riadenia rizík
 • ORSA proces a jeho dopady na riadenie spoločnosti
 • reporty pro regulátora a verejnosť
 • správa aktuárskej funkcie z pohľadu manažmentu
 • aktívna úloha predstavenstva spoločnosti
 • ako sa  v praxi vyrovnať s požiadavkami na dokumentáciu

Lektori

Mgr. Marcela Vítková,  konzultantka zo spoločnosti Tools4F s praktickými skúsenosťami z implementácie Solvency II.

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

21. 11. 2018 (Pozvánka)

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 02/5787 3538
 

Cena

287.5 € bez DPH
345 € s DPH

Variabilný symbol

1770

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

pozrite si našu ponuku ubytovania
* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.