IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Riadenie aktív... / SOLVENCY II V PRAXI  

SOLVENCY II V PRAXI

Účastníci

Manažéri a riadiaci zamestnanci poisťovní a sprostredkovateľských spoločností, ako aj špecialisti kontrolingu, IT analytici, ktorí potrebujú k svojej práci znalosti z problematiky Solvency II.

Cieľ

Na seminári budú účastníkom predstavené súvislosti vyplývajúce z požiadaviek Solvency II, a ich dopad na manažérske úlohy. V rámci seminára se taktiež zameriame na skúsenosti trhu a na to ako využiť nové požiadavky pre riadenie spoločnosti a zefektívnenie procesov v spoločnosti.

Obsah seminára

  • Ÿ riadiaci a kontrolný systém
  • Ÿ efektívny systém riadenia rizík
  • Ÿ ORSA proces a jeho dopady na riadenie spoločnosti
  • Ÿ reporty pro regulátora a verejnosť
  • Ÿ správa aktuárskej funkcie z pohľadu manažmentu
  • Ÿ aktívna úloha predstavenstva spoločnosti
  • Ÿ ako sa  v praxi vyrovnať s požiadavkami na dokumentáciu

Lektori

Mgr. Marcela Vítková,  konzultantka zo spoločnosti Tool 4F s praktickými skúsenosťami z implementácie Solvency II.

Dĺžka trvania

1 deň

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

Katalóg kurzov 2015

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail