IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Riadenie aktív... / Rizikovo upravené meranie výkonnosti  

Rizikovo upravené meranie výkonnosti

Risk Adjustment Performance Measurement

Účastníci

Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, ktorí pracujú v útvaroch kontrolingu, plánovania, manažérskeho reportingu, finančného riadenia a riadenia aktív a pasív; analytici a audítori, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti z oblasti hodnotenia a riadenia výkonnosti banky.

Cieľ

Cieľom seminára je:

 • umožniť účastníkom zorientovať sa v problematike rizikovo upraveného merania výkonnosti (risk adjusted performance measurement)
 • vysvetliť
  • základné princípy hodnotenia výkonnosti banky
  • vzťah jednotlivých ukazovateľov výkonnosti banky, ich prednosti a nedostatky,
  • metódy a techniky alokovania  nákladov na riziko (alokovanie kapitálu)
  • problematiku alokovania nákladov na likviditu a likviditné riziko - interné oceňovania likvidity (Funds Transfer Pricing)
  • použitie rizikovo upravených ukazovateľov výkonnosti (risk-adjusted performance measures) v regulácii odmeňovania
 • precvičiť získané znalosti riešením prípadovej štúdie

Obsah seminára

 • Meranie/hodnotenie profitability banky
  • z pohľadu akcionára
  • z pohľadu externého a interného klienta
  • z pohľadu regulátora
 • Základné ukazovatele výkonnosti banky (Key Performance Indicators)
  • ROE (Return on Equity)
  • ROA (Return on Assets)
  • Cost/Income Ratio
 • Základné interné KPI
  • RAROC (Risk Adjusted Return on Capital)
  • RORAC (Return on Risk Adjusted Capital)
  • EVA (Economic Value Added)
  • Economic Profit
 • Alokácia nákladov na kapitál
  • požiadavky na kapitál/vlastné zdroje (akcionár – regulátor)
  • interné oceňovanie kapitálu
  • alokovanie spotreby kapitálu (krytie rizík, Pilier I a Pilier II)
 • Alokácia nákladov na likviditu a likviditné riziko
  • alokácia úrokových nákladov (interné ceny – Fund Transfer Pricing)
  • alokácia nákladov na likviditnú rezervu
 • Praktická aplikácia
  • riešenie prípadovej štúdie

Harmonogram

prezentácia:                     8.45 h – 9.00 h
otvorenie seminára:         9.00 h
vyučovanie:                     9.00 h – 16.00 h

Lektori

Ing. Silvia Majlingová – skúsená odborníčka v oblasti riadenia aktív a pasív a kontrolingu

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

146 € bez DPH
175.2 € s DPH

Variabilný symbol

1251

Aktuálne termíny

06. 06. 2016 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
tel.: 02/5787 3541
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail